Viimeksi julkaistu 23.6.2022 9.12

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 77/2022 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2022 klo 14.00—18.24

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.24. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—15.08 ja 17.00—18.24) ja puhemies Matti Vanhanen (15.08—17.00). 

Täysistunnon alussa Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola saapui seuraamaan täysistuntoa. 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-34928Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 48-51/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 101/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 1/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2022 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 86/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 60/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 60/2022 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 50/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 32/2022 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 47/2022 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 67/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 85/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitysHE 92/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 92/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Hallituksen esitysHE 79/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 79/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 14/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 5/2020 vp, 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 54/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

23. Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

24. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 21.6.2022 klo 18.35. Täysistunto lopetettiin klo 18.24.