Viimeksi julkaistu 23.6.2022 9.45

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 79/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 22.6.2022 klo 14.01—15.43

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 15.43. 

Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (14.01—15.43). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-35280Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Muut ilmoitukset

Wille Rydman on eronnut Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmästä 21.6.2022 lukien. 

2.2. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021 ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021 (K 8, 18/2022 vp). 

3. Wille Rydmanin vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ja eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 20/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 132/2021 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 13/2020 vp, 20/2021 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 82/2022 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 54/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 231/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 37/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2022 vp sisältyvien 1.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä ja lakialoitteisiin LA 24, 51, 96/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Hallituksen esitysHE 98/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 22/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 22/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

12. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 1/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 27.6.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.43.