Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
8
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 18.2.2020 klo 14.00—17.26
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.26. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—14.58), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.58—16.30) ja puhemies Matti Vanhanen (16.30—17.26). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-285612
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 1/2020 vp. 
2.2
Vaalien toimittaminen
Sitran hallintoneuvoston vaali toimitetaan torstaina 20.2.2020 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 19.2.2020 kello 12. 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 9/2020 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi edustaja Sari Multalan. 
Jenna Simulan vapautuspyyntö lakivaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 3/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Vilhelm Junnilan vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 4/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2019 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 106/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 90/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 90/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Kimmo
Kiljunen
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 
15
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 19.2.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.26. 
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 18:57