Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
9
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.2.2020 klo 13.59—18.38
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.38. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (13.59—14.56), toinen varapuhemies Juho Eerola (14.56—16.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.58—18.38). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-286028
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 11/2020 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Vilhelm Junnilan. 
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 12/2020 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Jenna Simulan. 
Keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 3/2019 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Mari
Rantanen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 20.2.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.38. 
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 19:30