Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 102/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 17.10.2018 klo 14.01—18.42

2.  Valtioneuvoston  tiedonanto  eduskunnalle  hallituksen  työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 1/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-215708
Epäluottamusehdotukset 16.10.2018
Liite 2A
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia, valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä. Keskustelu tiedonannosta päättyi 16.10.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa ovat Eero Heinäluoma Heli Järvisen kannattamana ja Leena Meri Ville Tavion kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Leena Meren ehdotuksesta Eero Heinäluoman ehdotusta vastaan ja sitten siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Eero Heinäluoman ehdotus ”jaa”, Leena Meren ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 17, tyhjiä 15; poissa 13
. Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Eero Heinäluoman ehdotuksen. 
2) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Eero Heinäluoman ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 73, tyhjiä 8; poissa 17
 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: 2) äänestyksessä Sinuhe Wallinheimo /kok, Tapani Tölli /kesk ja Pekka Puska /kesk tarkoittivat äänestää ”jaa”. 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.