Viimeksi julkaistu 15.10.2021 15.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 118/2021 vp Täysistunto Perjantai 15.10.2021 klo 13.03—14.54

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 20/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2021 pidettävään täysistuntoon.