Viimeksi julkaistu 9.11.2022 21.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 120/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 9.11.2022 klo 13.59—20.35

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2022 pidettävään täysistuntoon.