Viimeksi julkaistu 10.11.2022 20.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 121/2022 vp Täysistunto Torstai 10.11.2022 klo 16.03—19.26

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 169/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.