Viimeksi julkaistu 16.11.2022 19.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2022 vp Täysistunto Tiistai 15.11.2022 klo 13.59—16.04

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 169/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.