Viimeksi julkaistu 16.11.2022 19.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2022 vp Täysistunto Tiistai 15.11.2022 klo 13.59—16.04

34. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 166/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon.