Viimeksi julkaistu 16.11.2022 19.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2022 klo 13.59—19.02

23. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2022 pidettävään täysistuntoon.