Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 13.10.2020 klo 14.00—23.19
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 6. asiakohdassa] 
Viimeksi julkaistu 14.10.2020 10.10