Pöytäkirjan asiakohta
PTK
130
2018 vp
Täysistunto
Torstai 13.12.2018 klo 16.01—20.35
22
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.12.2018 21.28