Pöytäkirjan asiakohta
PTK
141
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.11.2020 16.30