Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

26. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Hallituksen esitysHE 227/2020 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-370/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 26. asia. 

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Keskustelu
22.11 
Pihla Keto-Huovinen kok :

Arvoisa puhemies! Tänä vuonna laadin yhteensä viisi talousarvioaloitetta. Kolme niistä koski videoneuvottelulaitteiden lisähankintoja tuomioistuimille, Syyttäjälaitokselle ja Rikosseuraamuslaitokselle. Aloitteiden jättämisen jälkeen huomasinkin ilokseni näiden rahojen tulleen hallituksen seitsemänteen lisätalousarvioon, joten kiitos hallitukselle siitä.  

Sen sijaan aion aktivoida talousarvioaloitteeni, joka koskee koronakoirien toiminnan vakiinnuttamista. Koiria on koulutettu, ja niiden uskomatonta hajukykyä on hyödynnetty lukemattomissa erilaisissa tehtävissä, ja niistä on ollut korvaamatonta apua esimerkiksi huumeiden, räjähteiden tai erilaisten sairauksien havaitsemisessa.  

Helsingin yliopisto kertoi jo keväällä tehdystä tutkimuksestaan, josta ilmeni, että koirat saattavat erottaa terveiden ihmisten ja koronaan sairastuneiden ihmisten näytteet laboratoriokokeita nopeammin ja jopa luotettavammin.  

Kun PCR-testien laitteet tarvitsevat 18 miljoonaa molekyyliä havaitsemaan tartunnan, koiran nenälle voi riittää vain 10—100 molekyyliä. On totta, että koirien hyödyntämiseen testaamisessa liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä ja lisätutkimusta tarvitaan, mutta ei pidä unohtaa, että myös PCR-testeissä on omat haasteensa ja heikkoutensakin.  

Elämme niin poikkeuksellisia aikoja, että mielestäni kaikki keinot tulee hyödyntää, jotta voimme pitää yhteiskuntamme mahdollisimman turvallisesti avoimena. Mielestäni koirat ovat yksi osa tätä yhtälöä.  

Arvoisa puhemies! Olen myös esittänyt määrärahoja pikavuoropysäkin rakentamiseksi Mäntsälän rautatieaseman yhteyteen Lahden moottoritien varteen. Mäntsälän ja muiden kuntien välisestä työliikenteestä suurin osa kohdistuu eri puolille pääkaupunkiseutua, pääosin Helsinkiin, Vantaalle ja Järvenpäähän. Tavoitteena on, että yhä suuremmalla osalla väestöstä olisi paremmat kulkuyhteydet, mikä voisi kannustaa vähentämään yksityisautoilua, ja se voisi myös madaltaa kynnystä ottaa työtä vastaan muualta, jonne muutoin työmatkat olisivat liian hankalat.  

Moottoritiellä välillä Helsinki—Lahti kulkee nykyisin noin 30 linja-autovuoroa suuntaansa vuorokaudessa. Näiden vuorojen saaminen osaksi Mäntsälän joukkoliikennetarjontaa olisi merkittävä parannus nykyiseen tarjontaan. Lisäksi Helsinki—Lahti-liikenne on markkinaehtoista, joten liikennöinti itsessään ei vaadi tukea. Liikenteen päästöjen, kuntien elinvoimaisuuden, työvoiman liikkuvuuden ja sujuvan arjen takia joukkoliikenneinfraan on mielestäni syytä panostaa valtion tasolla, sillä hyödyt jakautuvat yksittäistä kuntaa paljon laajemmalle alueelle. — Kiitos.  

Keskustelu päättyi. 

Talousarvioaloitteet TAA 1-370/2020 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.