Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 221/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 17/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

8 § 

Jani Mäkelä ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen. 

Riikka Slunga-Poutsalo ps 

Kannatan edustaja Mäkelän tekemää esitystä. 

Jani Mäkelä ehdotti Riikka Slunga-Poutsalon kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 221/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.