Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 159/2020 vp Täysistunto Maanantai 7.12.2020 klo 13.59—18.43

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 221/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2020 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
15.48 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Käsittelemme nyt lakiesitystä laajakaistarakentamisen tuesta, joka mahdollistaisi tämän rakentamisen tukemisen valtion varoista. Tämä esitys on erittäin tarpeellinen ja hyvä varsinkin aikana, jolloin etätyö näyttäytyy yhä houkuttelevampana vaihtoehtona ja monet myös hakeutuvat asumaan tai asuvat pidempiä aikoja haja-asutusalueella esimerkiksi vapaa-ajan asunnoissaan. 

Valiokunta kiinnitti erityistä huomiota siihen, että nämä kuntien korkeat maksuosuudet kuitenkin johtavat ongelmiin niissä kunnissa, joissa markkinalähtöisesti laajakaistaa ei muutenkaan rakenneta, ja on huolena, että erittäin harvaan asutuille alueille ei tällä lailla hankkeita synny. Sen vuoksi tuo valiokunnan lausumaehdotus, jota olemme nyt hyväksymässä, on erittäin tarpeellinen. On tärkeää seurata tämän lain tavoitteiden toteutumista, että nämä kuntien maksuosuudet eivät muodostuisi kohtuuttomiksi, ja tarvittaessa ryhtyä sitten toimenpiteisiin lain ja asetuksen muuttamiseksi. Ensimmäisessä käsittelyssähän äänestimme jo näistä kuntaosuuksista vastalauseen pohjalta, jossa maksuosuudet olisivat olleet alhaisemmat, mutta valitettavasti tuo suora esitys hävittiin. Mutta tätä on kyllä tarpeen hyvin tarkasti seurata, ja on tärkeää, että nämä laajakaistamahdollisuudet toimivat kaikkialla Suomessa. 

15.50 
Riikka Slunga-Poutsalo ps :

Arvoisa puhemies! Allekirjoittanut henkilökohtaisesti suhtautuu hienoisen kriittisesti laajakaistaverkon maahan kaivamiseen jo pelkästään sillä, että teknologia menee sellaista vauhtia, että olemme kohta myöhässä. 

Valiokunnassa käydyssä keskustelussa on tämän esityksen pohjalta noussut esille hyviä pointteja. Tämän esityksen tarkoituksena on mahdollistaa niin yrittäminen kuin etätyötkin maanlaajuisesti, muuallakin kuin kaupunkiseuduilla, mutta nyt tässä esityksessä on yksi ongelma, joka tulee estämään tietynlaista yrittämistä muualla Suomessa kuin kaupunkikeskustoissa, nimittäin sellaiset palveluntarjoajat, jotka tarvitsevat symmetristä nopeaa nopeutta ylös ja alas, jäävät kyllä nyt jalkoihin tässä esityksessä. Eli miksi me rakennamme tekniikkaa, joka ei vastaa edes tämän hetken yritystoiminnan tarpeisiin? 

Otetaan rautalankaesimerkkinä Netflix. Se tuottaa ihmisille katsottavaksi HD-laatuista kuvaa 5 megaa sekunnissa. Katsojalle tämä tarkoittaa alaspäin nopeutta 5 megaa sekunnissa, mutta tarjoajan puolelta ylöspäin nopeutta, eli sinä et pysty Netflixin kaltaista palveluntarjoajaa tällä valtion tukemalla kuituverkolla sinne maalle kuitenkaan perustamaan — ja tämä on siis kaikenlaisten nettipalvelua tuottavien yritysten haitta. Siinä mielessä toivoisimme, että jos nyt lähdetään kaapelia vetämään, niin vedetään sellaista kaapelia, josta on hyötyä pidemmäksi aikaa. 

Tästä syystä esitän perussuomalaisten valiokuntaryhmän valiokunnassa esittämän vastalauseen lausumaehdotuksen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin, joilla turvataan kaikille niin kaupungeissa kuin maaseudulla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä, jonka vähimmäisnopeus sekä saapuvassa että lähtevässä liikenteessä on vähintään 100 Mbit/s ja jonka vähimmäisnopeus on kasvatettavissa vähintään yhteen gigabittiin sekunnissa.” — Kiitos. 

15.52 
Jari Ronkainen ps :

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on pääosin kannatettava. Perussuomalaiset puolustavat koko maan asuinkelpoisena pitämistä, ja nopeat tietotekniikkayhteydet tukevat tätä tavoitetta. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että laajakaistatekniikka ja 100 megatavun yhteydet saattavat olla vanhaa teknologiaa, samalla kun 5G-tekniikka on tekemässä tuloaan jopa 10 gigatavun yhteysnopeuksilla. 

Kuten mietinnöstäkin käy ilmi, päähuolenaiheena ovat kuitenkin kuntien korkeat ja jopa kohtuuttomat maksuosuudet. Kunnat, joista suuri osa on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronaa, tuskin pystyvät digiloikkaa tällä tuella edistämään. Sellaisenaan esitys muodostaa kynnyksen erityisesti markkinaehtoisten yhteyksien ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden asukkaiden mahdollisuudelle nopeisiin tietoyhteyksiin. 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Slunga-Poutsalon tekemää esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.