Pöytäkirjan asiakohta
PTK
16
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 3.3.2020 klo 13.59—15.28
11
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  Hansel  Oy -nimisestä  osakeyhtiöstä annetun lain,  julkisista hankinnoista  ja  käyttöoikeussopimuksista annetun  lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja  postipalvelujen  alalla  toimivien  yksiköiden  hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.8.2020 15.49