Pöytäkirjan asiakohta
PTK
167
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.12.2020 klo 9.59—20.32
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp. 
Asian käsittely keskeytettiin 15.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Siirrytään pääluokkakohtaisiin äänestyksiin. Ehdotan, että esitykset ja kannatukset tehdään eduskuntaryhmä kerrallaan. Ehdotan myös, että mahdolliset pöytäkirjaan otettavat edustajien korjaukset tehdään vasta, kun koko pääluokka on äänestetty. 
Viimeksi julkaistu 16.12.2020 22.13