Viimeksi julkaistu 5.6.2021 8.17

Pöytäkirjan asiakohta PTK 17/2017 vp Täysistunto Perjantai 3.3.2017 klo 13.00—13.27

3.  Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta

KansalaisaloiteKAA 2/2017 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto on 2.3.2017 ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 2.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Päivi Räsänen Lea Mäkipään kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 67, tyhjiä 1; poissa 49
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.