Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 2/2020 vp Täysistunto Torstai 6.2.2020 klo 16.02—17.01

3.5.  Suullinen kysymys vesihuollon yksityistämisestä (Juho Kautto vas)

Suullinen kysymysSKT 5/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Matti Vanhanen
:

Seuraava kysymys, edustaja Kautto. 

Keskustelu
16.57 
Juho Kautto vas :

Arvoisa puhemies! Uutiset Jyväskylän aikeista selvittää vesihuollon siirtämistä osittain yksityiseen omistukseen ovat nostaneet keskusteluun luonnollisten monopolien yksityistämisten riskit. Vesi on ihmisille välttämätön elämän edellytys. Tällaisten elintärkeiden toimintojen alistaminen yksityisten yritysten voitontavoittelun alle ei ole oikein. Kansainväliset esimerkit osoittavat, ettei se ole myöskään viisasta. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa yksityistäminen on nostanut kuluttajahintoja ja samaan aikaan infra on rapistunut, kun sijoittajat ovat keränneet voitot ja jättäneet tärkeät investoinnit tekemättä. 

Tällä hetkellä laki ei aseta rajoituksia yksityisomistukselle vesihuollossa. Kysyisin: aikooko hallitus rajoittaa lainsäädännöllä vesihuollon kaltaisten ihmisille välttämättömien toimintojen myyntiä voittoa tavoitteleville yksityisille yrityksille? 

16.58 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Vesi on kansallisomaisuuttamme, ja puhdas ja turvallinen juomavesi on meille myös iso ylpeyden aihe, ja siksi on täysin ymmärrettävää, että kaupunkien aikeet yksityistää osa omistamistaan vesihuoltolaitoksista ovat herättäneet huolta. 

Niin kuin kysyjä sanoi, meillä vesihuoltolaitokset ovat luonnollisia monopoleja. Siksi yksityistämiseen on suhtauduttava erittäin varovasti. Me emme halua tästä uutta carunaa itsellemme, se on ihan päivänselvä asia. Siksi on tarpeen valvoa ja on tarpeen myöskin selvittää nämä asiat perin juurin. Olen reilu pari viikkoa sitten asettanut työryhmän valmistelemaan tätä asiaa juuri näistä näkökulmista, lähtökohdista ja selvittämään koko kansallista vesihuoltoamme, sen toiminnan varmistamista kaikissa mahdollisissa tilanteissa, sen korjausvelkaa ja myöskin sitä, miten suhtaudutaan tähän yksityiseen omistukseen. 

Kysymyksen käsittely päättyi. 

Kyselytunti päättyi.