Viimeksi julkaistu 4.6.2021 16.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 25/2015 vp Täysistunto Torstai 25.6.2015 klo 16.00—18.44

10. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 26.6.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 26.6.2015 pidettävään täysistuntoon.