Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 25/2015 vp Täysistunto Torstai 25.6.2015 klo 16.00—18.44

5.6. Suullinen kysymys kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta (Anna-Maja Henriksson r)

Suullinen kysymysSKT 11/2015 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Maria Lohela
:

Ehditään ottaa vielä yksi kysymys: edustaja Henriksson. 

Keskustelu
16.57 
Anna-Maja Henriksson :

Ärade fru talman! Det är många som är oroliga just nu för vad som ska hända med arbetsrehabiliteringen i vårt land. 

Hallitusohjelman mukaan hallitus aikoo lakkauttaa niin sanotun Aura-kuntoutuksen vuoden 2016 alusta eli ennen kuin sitä ehditään edes käynnistää. Aura-kuntoutuksen oli tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta, ja se olisi kuntoutusohjelma, johon on yhdistetty nykyiset Aslak- ja TYK-kuntoutus. 

Hallituksen suunnitelmat vaikuttavat hyvin lyhytkatseiselta politiikalta. (Hälinää — Puhemies koputtaa) Parantamalla työhyvinvointia ja helpottamalla paluuta työelämään yhteiskuntamme voisi kyllä säästää merkittäviä summia. Nyt hallitus kuitenkin ilmeisesti haluaa valita aivan toisenlaisen suunnan, ja sen takia kysynkin vastaavalta ministeriltä: kun hallitusohjelmassa nyt todetaan, että toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus, niin tarkoittaako tämä kokonaisuudistus nyt sitä, että romutetaan kaikki nykyinen toiminta? 

16.58 
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Kokonaisuudistus tarkoittaa sitä, että jo kuntoutuksen käsite pitää kyetä määrittelemään niin, että se vastaa 2020-luvun työelämän vaatimuksia. Lähdetään ihan perusasioista, siitä, mitä se kuntoutus on, mitkä kokonaisuudet, mitkä asiat siihen liittyvät. Mielenterveyskuntoutus on ihan eri asia kuin joku tuki- ja liikuntaelinvamman jälkeinen kuntoutus. Kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistus on sitä, että juostaan kasaan vuosikymmenten varrella tapahtuneet lainsäädännön muutokset, jotka ovat menneet joissakin tilanteissa jopa hyvinkin eri suuntiin. Mennään ihan perusteisiin käsitteistöstä alkaen. 

Sitten, arvoisa rouva puhemies, toinen asia: Kyllä kuntoutuksen tehtävä tulee olemaan oleellinen osa esimerkiksi työssäjaksamista ja työurien pidentämistä jatkossakin. (Puhemies koputtaa) Tämä muun muassa otetaan kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksessa huomioon. 

Kysymyksen käsittely päättyi.