Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2019 vp Täysistunto Perjantai 11.10.2019 klo 13.01—16.57

26. Lepäämässä  oleva  ehdotus  laiksi  Ahvenanmaan  itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2019 pidettävään täysistuntoon.