Pöytäkirjan asiakohta
PTK
53
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 18.10.2019 klo 12.59—13.32
6
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan  unionin  ja sen  jäsenvaltioiden  sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.7.2020 13.03