Pöytäkirjan asiakohta
PTK
53
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 18.10.2019 klo 12.59—13.32
7
Valtioneuvoston  selonteko  eduskunnalle  Suomen  osallistumisen jatkamisesta  turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.7.2020 13.03