Viimeksi julkaistu 5.6.2021 8.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2017 vp Täysistunto Tiistai 23.5.2017 klo 14.01—16.08

16. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon.