Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 31.5.2017 klo 14.03

3. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2017 vp
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään talousvaliokunnan mietinnön TaVM 8/2017 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 24.5.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Emma Kari Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 21; poissa 41
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 7/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.