Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2019 vp Täysistunto Tiistai 12.11.2019 klo 14.01—20.37

19.  Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta  annetun  lain  ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 8/2019 vpTerhi Koulumies kok ym. 
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 8.11.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelu ei jatkunut. 

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.