Viimeksi julkaistu 1.6.2022 15.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 65/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 1.6.2022 klo 13.59—14.56

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.6.2022 pidettävään täysistuntoon.