Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 22.11.2019 klo 13.00—13.29
7
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 25.11.2019 11.30