Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 22.11.2019 klo 13.00—13.29
9
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa  koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.4.2021 11.43