Viimeksi julkaistu 9.6.2022 19.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2022 vp Täysistunto Torstai 9.6.2022 klo 15.59—18.32

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2022 pidettävään täysistuntoon.