Viimeksi julkaistu 15.6.2022 19.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 15.6.2022 klo 13.59

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2022 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 14.6.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Veikko Vallin Mari Rantasen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 7A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 36/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 41; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.