Viimeksi julkaistu 17.6.2022 13.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2022 vp Täysistunto Perjantai 17.6.2022 klo 12.59—13.25

3. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2022 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 14/2022 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Vilhelm Junnila Riikka Purran kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton. Sari Multala on Ville Valkosen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton. Sari Essayah on Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensin äänestetään Vilhelm Junnilan ehdotuksesta Sari Multalan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ehdotuksesta Sari Essayahin ehdotusta vastaan ja lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Sari Multalan ehdotus ”jaa”, Vilhelm Junnilan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 30, tyhjiä 1; poissa 54
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Multalan ehdotuksen. 
Sari Essayahin ehdotus ”jaa”, Sari Multalan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 30, tyhjiä 1; poissa 53
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayahin ehdotuksen. 
Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 81, ei 66; poissa 52
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 2/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.