Viimeksi julkaistu 17.6.2022 14.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2022 vp Täysistunto Perjantai 17.6.2022 klo 12.59—13.25

4. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2022 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 15.6.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Yleiskeskustelussa on Juha Mäenpää Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Juha Mäenpään ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 81, ei 64; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2022 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 54/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.