Viimeksi julkaistu 17.6.2022 14.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2022 vp Täysistunto Perjantai 17.6.2022 klo 12.59—13.25

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 14/2022 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.6.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

5 § 

Sanni Grahn-Laasonen kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen. 

Minna Reijonen ps 

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Grahn-Laasosen tekemää esitystä. 

Sanni Grahn-Laasonen ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sanni Grahn-Laasosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 80, ei 65; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 85/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.