Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 78/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 28.6.2017 klo 14.00

4. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134844
Ehdotukset kannanotoksi 27.6.2017
Liite 4A
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 4/2017 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 27.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Pia Viitanen Riitta Myllerin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton. 

Ozan Yanar on Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton. 

Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton. 

Eva Biaudet on Mats Löfströmin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 4 mukaisen kannanoton.  

Vielä on Peter Östman Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 5 mukaisen kannanoton. 

Lisäksi on Jari Ronkainen Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannnanoton, joka on monistettuna jaettu edustajille (Pöytäkirjan liite 4A), ja Kari Uotila Mats Nylundin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanoton, joka on monistettuna jaettu edustajille (Pöytäkirjan liite 4A). 

Selonteko hyväksyttiin. 

 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensin äänestetään Kari Uotilan vastalauseen 3 mukaisesta ehdotuksesta Pia Viitasen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Eva Biaudetin ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta Ozan Yanarin ehdotusta vastaan ja voittaneesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan. Tässä äänestyksessä voittaneesta äänestetään Jari Ronkaisen ehdotusta vastaan ja voittaneesta Kari Uotilan monisteena jaettua ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Pia Viitasen ehdotus "jaa", Kari Uotilan vastalauseen 3 mukainen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 33, tyhjiä 14; poissa 38
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Viitasen ehdotuksen. 
2) Eva Biaudetin ehdotus "jaa", Pia Viitasen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 65, tyhjiä 14; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Eva Biaudetin ehdotuksen. 
3) Ozan Yanarin ehdotus "jaa", Eva Biaudetin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 22, tyhjiä 15; poissa 34
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen. 
4) Peter Östmanin ehdotus "jaa", Ozan Yanarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64, tyhjiä 14; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen. 
5) Jari Ronkaisen ehdotus "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 73; poissa 34
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Jari Ronkaisen ehdotuksen. 
6) Kari Uotilan monisteena jaettu ehdotus "jaa", Jari Ronkaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 26; poissa 36
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan monisteena jaetun ehdotuksen. 
7) Mietintö "jaa", Kari Uotilan monisteena jaettu ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 90, ei 74; poissa 35
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 4/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.