Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2015 vp Täysistunto Torstai 10.12.2015 klo 16.02—3.07

19. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 19. asia.  Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 15/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
1.05 
Ari Jalonen ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kuten edellinenkin asia, nämä kaksi seuraavaakin asiaa, mietintöä, ovat yksimielisiä. Totean tässä, että tämä ja seuraava asia, elikkä hallituksen esitykset 24/2015 vp ja 84/2015 vp, on matkan aikana käsitelty yhdessä ja käsittelyn yhteydessä on tullut selvääkin selvemmäksi, että nämä asiat eivät ole kovin yksiselitteisiä vaan ne ovat monitahoisia ja monimutkaisia. Tässä vaiheessa on syytä kiittää valiokunnan jäseniä ja neuvoksia tämän käsittelyn eteenpäinviemisestä sekä myös ministeri Berneriä yhteistyöstä. Koska nämä on käsitelty yhdessä, niin tässä asiat hieman menevät kenties sekaisin, ja ne ovat kuitenkin eri asioina ja eri mietintöinä tänne tulleet, mutta koetan tuoda tässä esittelypuheenvuorossa nyt esille niitä ongelmia ja sitä käsittelyn monimutkaisuutta. En siis lue mietintöjä läpi, mutta suosittelen, että kaikki lukevat niistä. Meillä on erinomaisia neuvoksia, jotka ovat saaneet asioita hyvin tekstin muotoon. 

Nyt tässä esittelyssä on kyseessä laki, joka koskee ajoneuvoluokkia. Nämä ajoneuvoluokat muutetaan tässä vastaamaan EU:n ajoneuvoluokkia ja poistamaan tätä meidän kansallista päällekkäisyyttä. Yleensäkin ottaen tämä uusi lainsäädäntö tulee sallivammaksi. Tämän on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa. Tämä mahdollistaa monenmuotoisien uusien sähkökäyttöisien kulkuneuvojen käyttöönoton, muun muassa tämmöiset Segwayt ynnä muut, mitkä ovat tähän asti olleet tavallaan tuntemattomia vekottimia meidän lainsäädännössämme, mutta nyt vuodenvaihteen jälkeen se on mahdollista. 

Näihin eri sähköisiin kulkuneuvoihin, kävelyn avustimiin, liittyy paljon kysymyksiä edelleenkin, ja yksi iso kokonaisuus, tai oikeastaan kaksi asiaa, tähän liittyen liittyy siihen, pitääkö näitä rekisteröidä jotenkin ja jos pitää rekisteröidä, niin miten ne merkitään ja mihin ja miten ajoneuvo vaihtaa omistajaa. Sitten näin ollen myös vakuutusasiat tässä suhteessa ovat jonkinmoisen kysymysmerkin alla. Tästä syystä me päädyimme lausumaan, jossa toteamme, että tätä liikenneturvallisuusosiota tarvitsee seurata ja sitten reagoida siihen. 

Tämä ajoneuvoluokka tuo myös esille sen uuden tosiasian, että traktorit saavat useamman eri luokituksen. Tulevaisuudessa on traktoreita eri tarkkoine koodimerkintöineen, mutta nopeus erottaa niitä. Eli on traktoreita, jotka kulkevat alle 40 kilometriä tunnissa, on traktoreita, jotka kulkevat 40—60 kilometriä tunnissa, ja sitten on vielä niitä traktoreita, mitkä menevät 60:tä kovempaa, ja nämä ovat rakenteellisia nopeuksia. Nyt kun tähän vielä lisätään se, että meillä on nykyisen kansallisen lainsäädännön perusteella liikennetraktoreita, jotka kulkevat rakenteellisella nopeudella 50 kilometriä tunnissa, niin meillä on todella monipuolinen traktorikalusto käytössämme tämän jälkeen. Se, miten näitä uusia traktoreita tai vanhoja traktoreita voidaan ajaa tulevaisuudessa ja käyttää ja mihin, ei ole kovin yksiselitteistä. Kun mietitään traktoreita, niin ensimmäiseksi tulee mieleen, että se on semmoinen, millä maanviljelijä ajaa pellollaan ja niin edespäin, mutta kun kaikissa näissä luokissa on mahdollista, että se traktori on mönkijä tai joku muu vastaava kulkuneuvo, niin tämä on tosiaan monitahoinen asia. 

Tämä tulee siis vuodenvaihteessa voimaan, ja ettei meillä olisi täydellinen katastrofi edessä, niin sen takia jo tähän me päätimme pistää siirtymäsäännöksen, että maa- ja metsätalouskäytössä voi oikeastaan tämä nykytilanne pysyä voimassa, elikkä nykyajo-oikeuksilla voi ajaa nykyistä kalustoa. Mutta kuitenkin näitä uusia ajoneuvoluokkia tullaan käsittelemään isompana kokonaisuutena seuraavassa ajokorttilainsäädännössä tarkemmin. 

Tässä on tämän ajoneuvoluokan esittelyosuus. Elikkä siellä tulee sähköisiä monennäköisiä kulkuneuvoja, ne mahdollistetaan, ja traktoreihin tulee monia uusia luokkia. — Kiitos. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 24/2015 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.