Viimeksi julkaistu 28.6.2022 13.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2022 vp Täysistunto Tiistai 28.6.2022 klo 10.00

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 27.6.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Arja Juvonen Minna Reijosen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kuusi lausumaehdotusta ja lisäksi kolme lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 4A) Mia Laiho Terhi Koulumiehen kannattamana on tehnyt vastalauseen 2 mukaiset neljä lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 231/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 37/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 37; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 84, ei 42, tyhjiä 19; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 40; poissa 50
 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 62, tyhjiä 2; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 35; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon lausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon lausumaehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 63; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen monistelausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen monistelausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 63; poissa 51
 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen monistelausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 64; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.