Viimeksi julkaistu 28.6.2022 12.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2022 vp Täysistunto Tiistai 28.6.2022 klo 10.00

5. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2022 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.6.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Arja Juvonen Minna Reijosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi keskustelussa on Arja Juvonen Minna Reijosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. 

Lakiehdotusten hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 35; poissa 47
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 62/2022 vp sisältyvät 1.—12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 38; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.