Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.30

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vpHE 67/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi

HE 67/2019 vp
VaVM 8/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 67/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 8/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 neljännen lisätalousarvion: 

Vuoden 2019 IV lisätalousarvio

 • TULOARVIOT

  Osasto 12

  • 12.  SEKALAISET TULOT12 160 000 euroa
   • 24.  Ulkoministeriön hallinnonala1 100 000 euroa
    • 99.  Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä1 100 000 euroa
   • 25.  Oikeusministeriön hallinnonala1 000 000 euroa
    • 10.  Tuomioistuintulot, vähennystä-3 000 000 euroa
    • 20.  Ulosottomaksut, lisäystä4 000 000 euroa
   • 27.  Puolustusministeriön hallinnonala7 000 000 euroa
    • 99.  Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä7 000 000 euroa
   • 28.  Valtiovarainministeriön hallinnonala1 600 000 euroa
    • 25.  Metallirahatulot, lisäystä700 000 euroa
    • 93.  Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen, lisäystä900 000 euroa
   • 29.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala1 460 000 euroa
    • 88.  Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista, lisäystä1 000 000 euroa
    • 99.  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä460 000 euroa
  • Osasto 13

   13.  KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET102 000 000 euroa
   • 03.  Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot102 000 000 euroa
    • 01.  Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, lisäystä102 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT-19 187 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-19 187 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-19 187 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 94 973 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 23

  • 23.  VALTIONEUVOSTON KANSLIA924 000 euroa
   • 01.  Hallinto524 000 euroa
    • 01.  Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä524 000 euroa
   • 90.  Muut menot400 000 euroa
    • 21.  Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä100 000 euroa
    • 59.  Avustus tasa-arvopalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)300 000 euroa
  • Pääluokka 24

   24.  ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA— euroa
   • 10.  Kriisinhallinta— euroa
    • 20.  Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
  • Pääluokka 25

   25.  OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-21 595 000 euroa
   • 01.  Ministeriö ja hallinto-14 895 000 euroa
    • 01.  Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 20.  Erityismenot (arviomääräraha), vähennystä-19 650 000 euroa
    • 29.  Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 755 000 euroa
   • 10.  Tuomioistuimet ja oikeusapu300 000 euroa
    • 50.  Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä300 000 euroa
   • 50.  Vaalimenot-7 000 000 euroa
    • 20.  Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000 euroa
  • Pääluokka 26

   26.  SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA27 868 000 euroa
   • 01.  Hallinto13 425 000 euroa
    • 01.  Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-82 000 euroa
    • 04.  Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-105 000 euroa
    • 20.  Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-88 000 euroa
    • 24.  EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä12 500 000 euroa
    • 25.  Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 200 000 euroa
   • 10.  Poliisitoimi8 397 000 euroa
    • 01.  Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 880 000 euroa
    • 02.  Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000 euroa
    • 21.  KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 500 000 euroa
   • 20.  Rajavartiolaitos1 070 000 euroa
    • 01.  Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 070 000 euroa
   • 30.  Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta3 330 000 euroa
    • 01.  Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 euroa
    • 02.  Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 725 000 euroa
    • 20.  Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä600 000 euroa
   • 40.  Maahanmuutto1 646 000 euroa
    • 01.  Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 846 000 euroa
    • 22.  Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-4 200 000 euroa
  • Pääluokka 27

   27.  PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 586 000 euroa
   • 10.  Sotilaallinen maanpuolustus6 586 000 euroa
    • 01.  Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 253 000 euroa
    • 18.  Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä7 839 000 euroa
  • Pääluokka 28

   28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA75 395 000 euroa
   • 01.  Hallinto10 155 000 euroa
    • 01.  Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä155 000 euroa
    • 29.  Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä10 000 000 euroa
   • 10.  Verotus ja tulli12 157 000 euroa
    • 01.  Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 617 000 euroa
    • 02.  Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 940 000 euroa
    • 63.  Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä3 600 000 euroa
   • 20.  Palvelut valtioyhteisölle4 000 000 euroa
    • 10.  Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000 000 euroa
    • 88.  Senaatti-kiinteistöt— euroa
   • 50.  Eläkkeet ja korvaukset1 572 000 euroa
    • 63.  Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha), lisäystä1 572 000 euroa
   • 70.  Valtionhallinnon kehittäminen30 685 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä11 200 000 euroa
    • 20.  Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä485 000 euroa
    • 21.  Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)19 000 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-3 174 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 426 000 euroa
    • 31.  Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-5 200 000 euroa
    • 33.  Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-400 000 euroa
   • 90.  Kuntien tukeminen4 100 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä4 100 000 euroa
   • 91.  Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen15 000 000 euroa
    • 41.  Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä15 000 000 euroa
   • 92.  EU ja kansainväliset järjestöt900 000 euroa
    • 20.  Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000 euroa
    • 69.  Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)— euroa
  • Pääluokka 29

   29.  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA2 857 000 euroa
   • 01.  Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot-15 000 euroa
    • 01.  Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-15 000 euroa
   • 10.  Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus— euroa
    • 20.  Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 20.  Ammatillinen koulutus400 000 euroa
    • 21.  Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000 euroa
   • 40.  Korkeakouluopetus ja tutkimus— euroa
    • 02.  Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000 euroa
    • 66.  Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä-900 000 euroa
   • 80.  Taide ja kulttuuri2 472 000 euroa
    • 03.  Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä115 000 euroa
    • 52.  Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä1 000 000 euroa
    • 75.  Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 357 000 euroa
  • Pääluokka 30

   30.  MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA53 874 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja tutkimus486 000 euroa
    • 01.  Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000 euroa
    • 05.  Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä71 000 euroa
    • 23.  Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-585 000 euroa
   • 10.  Maaseudun kehittäminen-20 000 000 euroa
    • 40.  Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 43.  Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-20 000 000 euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)— euroa
   • 20.  Maa- ja elintarviketalous68 314 000 euroa
    • 01.  Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 314 000 euroa
    • 43.  Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä65 000 000 euroa
   • 40.  Luonnonvaratalous1 858 000 euroa
    • 21.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000 euroa
    • 51.  Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 658 000 euroa
   • 64.  Metsähallitus16 000 euroa
    • 50.  Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä16 000 euroa
   • 70.  Maanmittaus ja tietovarannot3 200 000 euroa
    • 01.  Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 200 000 euroa
  • Pääluokka 31

   31.  LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA110 620 000 euroa
   • 01.  Hallinto ja toimialan yhteiset menot100 475 000 euroa
    • 01.  Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä135 000 euroa
    • 21.  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 660 000 euroa
    • 88.  Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v), lisäystä102 000 000 euroa
   • 10.  Liikenneverkko9 460 000 euroa
    • 01.  Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä460 000 euroa
    • 20.  Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä380 000 euroa
    • 77.  Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 78.  Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)8 620 000 euroa
    • 79.  Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 20.  Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut300 000 euroa
    • 01.  Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000 euroa
   • 30.  Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut— euroa
    • 64.  Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)— euroa
   • 50.  Sää-, meri- ja ilmastopalvelut385 000 euroa
    • 01.  Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä385 000 euroa
  • Pääluokka 32

   32.  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA52 515 000 euroa
   • 01.  Hallinto3 183 000 euroa
    • 02.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 885 000 euroa
    • 21.  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä40 000 euroa
    • 40.  Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä258 000 euroa
   • 20.  Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka15 000 000 euroa
    • 46.  Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 47.  Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)— euroa
    • 83.  Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä15 000 000 euroa
   • 30.  Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka31 372 000 euroa
    • 01.  Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 240 000 euroa
    • 51.  Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 132 000 euroa
   • 40.  Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä-3 140 000 euroa
    • 01.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-280 000 euroa
    • 03.  Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 700 000 euroa
    • 05.  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-160 000 euroa
   • 50.  Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-30 000 000 euroa
    • 64.  EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000 euroa
   • 60.  Energiapolitiikka36 100 000 euroa
    • 42.  Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)— euroa
    • 44.  Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), lisäystä36 100 000 euroa
   • 70.  Kotouttaminen— euroa
    • 03.  Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 30.  Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)— euroa
  • Pääluokka 33

   33.  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-238 050 000 euroa
   • 01.  Hallinto500 000 euroa
    • 04.  Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000 euroa
   • 02.  Valvonta511 000 euroa
    • 05.  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000 euroa
    • 08.  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
    • 20.  Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä391 000 euroa
   • 03.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta— euroa
    • 04.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä125 000 euroa
    • 25.  Kansallinen genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus ja lääkekehityskeskus (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-125 000 euroa
   • 10.  Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut-133 000 000 euroa
    • 51.  Lapsilisät (arviomääräraha), vähennystä-13 000 000 euroa
    • 54.  Asumistuki (arviomääräraha), vähennystä-70 000 000 euroa
    • 57.  Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä-50 000 000 euroa
   • 20.  Työttömyysturva-85 000 000 euroa
    • 50.  Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä-45 000 000 euroa
    • 52.  Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä-40 000 000 euroa
   • 30.  Sairausvakuutus-10 000 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000 euroa
   • 40.  Eläkkeet-29 100 000 euroa
    • 52.  Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä900 000 euroa
    • 60.  Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000 euroa
   • 50.  Veteraanien tukeminen16 000 000 euroa
    • 52.  Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-10 238 000 euroa
    • 55.  Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 000 000 euroa
    • 56.  Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 238 000 euroa
    • 58.  Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha), lisäystä16 000 000 euroa
   • 60.  Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto600 000 euroa
    • 65.  Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä600 000 euroa
   • 90.  Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen1 439 000 euroa
    • 50.  Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 439 000 euroa
  • Pääluokka 35

   35.  YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-21 000 euroa
   • 01.  Ympäristöhallinnon toimintamenot-99 000 euroa
    • 01.  Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-99 000 euroa
    • 04.  Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)— euroa
   • 10.  Ympäristön- ja luonnonsuojelu78 000 euroa
    • 20.  Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)— euroa
    • 52.  Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä78 000 euroa
   • 20.  Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen— euroa
    • 60.  Siirto valtion asuntorahastoon— euroa
  • Pääluokka 36

   36.  VALTIONVELAN KOROT24 000 000 euroa
   • 01.  Valtionvelan korko24 000 000 euroa
    • 90.  Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä24 000 000 euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 94 973 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 12SEKALAISET TULOT

24.Ulkoministeriön hallinnonala
99.Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 100 000 euroa. 
25.Oikeusministeriön hallinnonala
10.Tuomioistuintulot
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.  
20.Ulosottomaksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa. 
27.Puolustusministeriön hallinnonala
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 7 000 000 euroa. 
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala
25.Metallirahatulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 700 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä sekä myös edellä mainittuihin liittyvistä tarkastuksista ja laadunvarmistustoimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen. 
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 900 000 euroa. 
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa. 
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 460 000 euroa. 

Osasto 13KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
01.Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 102 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 19 187 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01.Hallinto
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.  
90.Muut menot
21.Kunniamerkit (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
59.Avustus tasa-arvopalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 300 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää avustuksena kansainvälisen tasa-arvopalkinnon maksamiseen. 
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 

Pääluokka 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Kriisinhallinta
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

01. 

EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 

870 000 

04. 

Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 

1 985 000 

05. 

Yhteiset menot 

10 294 000 

08. 

Resolute Support -operaatio, Afganistan 

7 260 000 

09. 

Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 

2 450 000 

11. 

EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 

1 161 000 

14. 

Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 

15 225 000 

15. 

EUTM/Malin koulutusoperaation menot 

470 000 

16. 

Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 

1 215 000 

18. 

Irakin koulutusoperaation menot 

8 321 000 

19. 

EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 

1 391 000 

23. 

Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 

526 000 

Yhteensä 

 

51 168 000 

Pääluokka 25OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ministeriö ja hallinto
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkintoja varten. 
20.Erityismenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 19 650 000 euroa. 
29.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 755 000 euroa. 
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 000 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen. 
50.Vaalimenot
20.Vaalimenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa. 

Pääluokka 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 82 000 euroa. 
04.Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 105 000 euroa. 
20.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 88 000 euroa. 
24.EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 12 500 000 euroa. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 12 200 000 euroa. 
25.Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 200 000 euroa. 
10.Poliisitoimi
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 880 000 euroa. 
02.Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa. 
21.KEJO-hankkeen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.  
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 500 000 euroa.  
20.Rajavartiolaitos
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 070 000 euroa. 
30.Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 2 400 000 euroa.  
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 725 000 euroa. 
20.Erityismenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 
40.Maahanmuutto
01.Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 846 000 euroa. 
22.Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 4 200 000 euroa. 

Pääluokka 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

10.Sotilaallinen maanpuolustus
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 253 000 euroa. 
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 839 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuviin menoihin tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 183 289 000 euroa. 
Valtuus  
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 (PVKEH 2018) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 93 480 000 eurolla 1 777 210 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta. 

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua suorasta omistuksestaan Vimana Oy:ssä. 
29.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
10.Verotus ja tulli
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 617 000 euroa. 
02.Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 940 000 euroa.  
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 600 000 euroa.  
20.Palvelut valtioyhteisölle
10.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa. 
88.Senaatti-kiinteistöt
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan 
 • Jokioisten kunnassa sijaitsevaa valtion kiinteistövarallisuutta, joka muodostuu kiinteistöistä 169-402-4-0, 169-411-1-1, 169-402-2-4 ja 169-402-1-105 ja yhteensä noin 138 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-402-1-154, noin 3,2 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-402-1-89, noin 23,4 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-407-2-50, noin 7,8 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-404-1-496 sekä noin 4,2 hehtaarin määräalasta kiinteistöstä 169-408-1-1445 sekä näillä sijaitsevista rakennuksista  
 • Skanska CDF Oy:lle tai sen konserniyhtiölle tai sen täysin omistamalle tytäryhtiölle yksin tai yhdessä taikka näiden perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17106 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-410-1-4 noin 6 290 m2 määräalan, kiinteistöstä 91-432-1-23 noin 2 600 m2 määräalan ja kiinteistöstä 91-436-3-9 noin 210 m2 määräalan muodostettavat tontit vähintään 34 milj. euron hinnalla. 
50.Eläkkeet ja korvaukset
63.Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 572 000 euroa. 
70.Valtionhallinnon kehittäminen
05.Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan 2 400 000 euroa pelastustoimen uudistuksen tietohallinnon ja tietojärjestelmien uudistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 800 000 euroa.  
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 485 000 euroa. 
21.Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 19 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin 
2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun. 
Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 000 000 euroa. 
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 426 000 euroa. 
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 5 200 000 euroa. 
33.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 400 000 euroa. 
90.Kuntien tukeminen
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 100 000 euroa. 
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
41.Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
92.EU ja kansainväliset järjestöt
20.Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
69.Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 

Pääluokka 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 15 000 euroa. 
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
20.Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa sää käyttää enintään 5 000 000 euroa viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuksen kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 
20.Ammatillinen koulutus
21.Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus
02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 900 000 euroa. 
80.Taide ja kulttuuri
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 115 000 euroa. 
52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 357 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

 

 

 

1. 

Museovirasto 

1 696 000 

2. 

Suomenlinnan hoitokunta 

4 350 000 

Yhteensä 

6 046 000 

Pääluokka 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja tutkimus
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 71 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen. 
23.Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 585 000 euroa. 
10.Maaseudun kehittäminen
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 100 910 000 eurolla.  
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 45 000 000 euroa.  
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 135 583 000 eurolla, josta osoitetaan 52 052 000 euroa paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten sekä 83 531 000 euroa muita tältä momentilta rahoitettavia toimia varten.  
20.Maa- ja elintarviketalous
01.Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 314 000 euroa. 
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 65 000 000 euroa. 
40.Luonnonvaratalous
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 658 000 euroa. 
64.Metsähallitus
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 16 000 euroa. 
70.Maanmittaus ja tietovarannot
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa. 

Pääluokka 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa. 
21.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 660 000 euroa. 
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 102 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää sijoituksiin Pohjolan Rautatiet Oy:n tai suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavien hankeyhtiöiden osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Maksettavaa pääomaa saa käyttää Pohjolan Rautatiet Oy:ssä, sen tytäryhtiöissä tai suoraan liikenne- ja viestintäministeriön omistukseen perustettavissa hankeyhtiöissä Turun ja Tampereen suunnan suunnittelukustannusten kattamiseen ja toiminnan organisoinnista syntyviin sekä muihin kustannuksiin. Valtion omistusosuuden suunnitteluyhtiöissä tulee olla vähintään 51 prosenttia. Pääomituksen edellytyksenä on, että kaupungit ja muut mahdolliset hyötyvät julkisyhteisöt sitoutuvat maksamaan syntyviä suunnittelun kokonaiskustannuksia siten, että valtion osuudeksi niistä jää enintään 51 prosenttia. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö. Valtio ei luovuta miltään osin päätösvaltaansa perustettavalle hankeyhtiölle taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa. 
Enintään 1 000 000 euroa saa käyttää liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan liittyviin yritys- ja omistusjärjestelyihin, yhtiöittämisiin, niitä valmisteleviin toimenpiteisiin sekä toimialan yhtiöiden omistajaohjaukseen liittyen: 
1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtioenemmistöomisteisia yhtiöitä perustettaessa 
2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä, yhtiöittämisistä ja niiden valmistelusta sekä toimeenpanosta aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen 
3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen tai johdannaissopimuksista aiheutuvien välittömien menojen maksamiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton. 
10.Liikenneverkko
01.Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 460 000 euroa. 
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 380 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia 
1) hankkeeseen turvalaitteiden uusiminen Tampere—Seinäjoki-rataosalla siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 70 000 000 euroa 
2) hankkeeseen E18 Turun kehätie 2. vaihe Kausela—Kirismäki siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 59 000 000 euroa. 
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia 
1) hankkeeseen Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet liittyen siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 174 000 000 euroa 
2) hankkeeseen Keski—Pasila, länsiraide liittyen siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 50 100 000 euroa 
3) hankkeeseen Vt 12 Tillola—Keltti liittyen siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 15 000 000 euroa. 
78.Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 8 620 000 euroa. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 620 000 euroa. 
79.Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia 
1) hankkeeseen E18 Hamina—Vaalimaa liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 550 000 000 euroa 
2) hankkeeseen Hailuodon kiinteä yhteys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 147 000 000 euroa. 
20.Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut
01.Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oikeutetaan solmimaan vuonna 2019 viisivuotisia kokonaispalvelusopimuksia saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostamisesta enintään 36 450 000 euron kokonaiskustannusten määrästä. 
50.Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 385 000 euroa. 

Pääluokka 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 885 000 euroa. 
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa. 
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 258 000 euroa. 
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä 30 860 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 17 810 000 euroa. 
47.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.  
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 240 000 euroa. 
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 132 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös aikuisväestön digitalisaatiovalmiuksia parantaviin hankintoihin. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että talousarvion momentin päätösosan toisen kappaleen kohta 7) ja kolmannen kappaleen kohta 7) ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomina. 
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä 321 050 000 euron kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 31 425 000 euroa. 
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 280 000 euroa. 
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa. 
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 160 000 euroa. 
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
Valtuus 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 726 587 000 eurolla. 
60.Energiapolitiikka
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.  
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 36 100 000 euroa. 
70.Kotouttaminen
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 220 000 euroa Kotouttamisen osaamiskeskuksen menoihin, kuten kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaan, toimintamallien kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen, järjestöille ja muille toimijoille myönnettäviin avustuksiin kotoutumisen edistämiseen sekä muihin kotouttamispolitiikan toimeenpanoa ja vaikuttavuutta edistäviin menoihin. 
30.Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansaneläkelaitokselle kotoutumislain 51 §:n 2 momentin perusteella korvattaviin entisen Neuvostoliiton alueelta tulleista paluumuuttajista aiheutuviin perustoimeentulotuen kustannuksiin. 

Pääluokka 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Hallinto
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös mielenterveyslain (1116/1990) 3 tai 4 luvun nojalla määrätyn tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa, kun henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla. 
02.Valvonta
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa. 
08.Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan nettomäärärahana. 
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 391 000 euroa. 
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa. 
25.Kansallinen genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus ja lääkekehityskeskus (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 125 000 euroa. 
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
51.Lapsilisät (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 13 000 000 euroa. 
54.Asumistuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 70 000 000 euroa. 
57.Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa. 
20.Työttömyysturva
50.Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa. 
52.Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 40 000 000 euroa. 
30.Sairausvakuutus
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa. 
40.Eläkkeet
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. 
60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
50.Veteraanien tukeminen
52.Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 10 238 000 euroa. 
55.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa. 
56.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 13 238 000 euroa. 
58.Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 16 000 000 euroa. 
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
65.Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Kuopion kaupungille väkivaltaisen iskun jälkihoitoon. 
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
90.Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 439 000 euroa. 
Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 439 000 euroa. 

Pääluokka 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01.Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 99 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan liittyviin kuluihin. 
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen ja virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta. 
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu
20.Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen. 
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa. 
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
60.Siirto valtion asuntorahastoon
Lykkäykset, velkajärjestelyt ja akordit 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että purettaessa pysyvästi tyhjilleen jääneitä aravavuokrataloja väestöltään vähenevillä alueilla tai, mikäli on välttämätöntä suurempien luottotappioiden estämiseksi asuntotarpeeltaan supistuvilla alueilla, saa v. 2019 valtion vastuulle aravarajoituslain (1190/1993) 17 a §:n ja 16 a §:n mukaisesti jättää aravalainapääomia yhteensä enintään 10 000 000 euroa, kuitenkin siten, että aravarajoituslain 16 a §:n mukaisten rajoitusakordien määrä on yhteensä enintään 3 000 000 euroa. 
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2019 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 103 000 000 euroa. 

Pääluokka 36VALTIONVELAN KOROT

01.Valtionvelan korko
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 neljättä lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2019 alkaen. 

Helsingissä 20.11.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri