Eduskunnan kirjelmä
EK
29
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 215/2018 vp
VaVM 23/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 215/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 23/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2018 toisen lisätalousarvion: 
Vuoden 2018 II lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
232 777 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
75 000 000
01.
Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä
98 000 000
02.
Yhteisövero
03.
Korkotulojen lähdevero, vähennystä
-23 000 000
04.
Perintö- ja lahjavero
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
68 300 000
01.
Arvonlisävero, lisäystä
104 000 000
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä
-41 000 000
03.
Apteekkivero, lisäystä
5 300 000
08.
Valmisteverot
48 000 000
01.
Tupakkavero, lisäystä
48 000 000
10.
Muut verot
40 000 000
05.
Varainsiirtovero, lisäystä
40 000 000
06.
Arpajaisvero
19.
Muut veronluonteiset tulot
1 477 000
04.
Eräät viestinnän maksut, lisäystä
1 477 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
164 909 000
23.
Valtioneuvoston kanslia
100 000
99.
Valtioneuvoston kanslian muut tulot
100 000
24.
Ulkoministeriön hallinnonala
15 537 000
99.
Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä
15 537 000
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
400 000
99.
Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä
400 000
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
110 090 000
02.
Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä
110 000 000
20.
Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta, lisäystä
90 000
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
72 000 000
99.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä
72 000 000
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
19 282 000
90.
Rahapelitoiminnan tuotto, lisäystä
19 282 000
39.
Muut sekalaiset tulot
-52 500 000
01.
Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä
-22 500 000
02.
Verotukseen liittyvät korkotulot, vähennystä
-30 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
-399 600 000
01.
Valtiolle takaisin maksettavat lainat
85 000 000
04.
Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä
85 000 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
-484 600 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä
-484 600 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
-1 914 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
euroa
23.
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
202 000
01.
Hallinto
202 000
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
202 000
23.
Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
90.
Muut menot
26.
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka 24
24.
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
408 000
01.
Ulkoasiainhallinto
2 023 000
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 073 000
74.
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
950 000
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
4 500 000
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
4 500 000
90.
Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
-6 115 000
66.
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-6 115 000
Pääluokka 25
25.
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
-9 650 000
01.
Ministeriö ja hallinto
1 992 000
01.
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-8 000
29.
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä
2 000 000
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
3 508 000
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
8 000
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä
3 500 000
50.
Vaalimenot
-15 150 000
20.
Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä
-15 150 000
Pääluokka 26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
19 511 000
01.
Hallinto
15 000 000
29.
Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä
15 000 000
10.
Poliisitoimi
2 692 000
01.
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 692 000
21.
KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
20.
Rajavartiolaitos
970 000
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
970 000
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
3 849 000
01.
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 860 000
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
289 000
20.
Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä
1 700 000
40.
Maahanmuutto
-3 000 000
21.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä
6 000 000
22.
Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-3 000 000
63.
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), vähennystä
-6 000 000
Pääluokka 27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
29 183 000
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
29 163 000
01.
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 420 000
18.
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä
27 743 000
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
20 000
95.
Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä
20 000
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
23 259 000
10.
Verotus ja tulli
19 595 000
01.
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
6 595 000
63.
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä
13 000 000
95.
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)
97.
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)
20.
Palvelut valtioyhteisölle
160 000
01.
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
160 000
88.
Senaatti-kiinteistöt
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
213 000
02.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
213 000
60.
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
1 500 000
12.
Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha), lisäystä
1 500 000
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
-165 000
20.
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-6 165 000
21.
Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)
22.
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 000 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
1 756 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä
1 756 000
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
69.
Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v)
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
200 000
97.
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha), lisäystä
200 000
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
41 463 000
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
2 463 000
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-37 000
53.
Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 500 000
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
2 000 000
31.
Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä
2 000 000
20.
Ammatillinen koulutus
10 000 000
30.
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä
10 000 000
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
25 500 000
02.
Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
20.
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
27 000 000
66.
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä
-1 500 000
80.
Taide ja kulttuuri
1 500 000
04.
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
50.
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 500 000
52.
Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
90.
Liikuntatoimi
50.
Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)
Pääluokka 30
30.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
41 770 000
10.
Maaseudun kehittäminen
24 590 000
41.
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä
-10 000 000
44.
Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
7 500 000
54.
Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
90 000
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä
27 000 000
20.
Maa- ja elintarviketalous
17 180 000
20.
Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha), lisäystä
2 180 000
41.
EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä
15 000 000
43.
Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka 31
31.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
64 400 000
10.
Liikenneverkko
54 050 000
20.
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
46 150 000
37.
Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)
3 500 000
50.
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)
77.
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
4 400 000
30.
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
10 000 000
63.
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
10 000 000
50.
Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
350 000
01.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
350 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
42 288 000
01.
Hallinto
2 836 000
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 510 000
21.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
676 000
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
650 000
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
112 500 000
06.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 500 000
46.
Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
10 000 000
80.
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä
85 000 000
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä
15 000 000
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
-35 810 000
01.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-810 000
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-35 000 000
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
-2 686 000
01.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
14 000
03.
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-2 700 000
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
36 500 000
40.
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 500 000
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä
35 000 000
65.
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), vähennystä
-1 000 000
60.
Energiapolitiikka
-58 552 000
41.
LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä
-6 652 000
44.
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä
-51 900 000
70.
Kotouttaminen
-12 500 000
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
2 500 000
30.
Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha), vähennystä
-15 000 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
-190 688 000
01.
Hallinto
-60 000
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-60 000
02.
Valvonta
90 000
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
90 000
20.
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
-67 800 000
54.
Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä
11 200 000
57.
Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä
-80 000 000
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 000 000
20.
Työttömyysturva
-156 200 000
31.
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)
50.
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä
-96 000 000
51.
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä
-11 900 000
52.
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä
-48 300 000
40.
Eläkkeet
14 000 000
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
14 000 000
50.
Veteraanien tukeminen
19 282 000
56.
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
19 282 000
Pääluokka 35
35.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
-4 060 000
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
1 760 000
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
500 000
04.
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 260 000
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
6 510 000
22.
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
500 000
52.
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 450 000
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
560 000
63.
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
3 000 000
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
-12 330 000
55.
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-12 330 000
60.
Siirto valtion asuntorahastoon
Pääluokka 36
36.
VALTIONVELAN KOROT
-60 000 000
01.
Valtionvelan korko
-60 000 000
90.
Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä
-60 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
-1 914 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.
Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 98 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat muut kuin säännönmukaisen verotuksen palautuksiin liittyvät oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella. 
02.
Yhteisövero
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat muut kuin säännönmukaisen verotuksen palautuksiin liittyvät oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.  
03.
Korkotulojen lähdevero
Momentilta vähennetään 23 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella. 
04.
Perintö- ja lahjavero
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.  
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.
Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 104 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella. 
02.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella. 
03.
Apteekkivero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella. 
08.
Valmisteverot
01.
Tupakkavero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 48 000 000 euroa. 
10.
Muut verot
05.
Varainsiirtovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa. 
06.
Arpajaisvero
Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella. 
19.
Muut veronluonteiset tulot
04.
Eräät viestinnän maksut
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 477 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
23.
Valtioneuvoston kanslia
99.
Valtioneuvoston kanslian muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa. 
24.
Ulkoministeriön hallinnonala
99.
Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 537 000 euroa. 
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
99.
Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 400 000 euroa. 
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
02.
Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 110 000 000 euroa. 
20.
Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 90 000 euroa. 
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
99.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 72 000 000 euroa. 
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
90.
Rahapelitoiminnan tuotto
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 282 000 euroa. 
39.
Muut sekalaiset tulot
01.
Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
Momentilta vähennetään 22 500 000 euroa. 
02.
Verotukseen liittyvät korkotulot
Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella. 
Osasto 15
LAINAT
01.
Valtiolle takaisin maksettavat lainat
04.
Muiden lainojen lyhennykset
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 85 000 000 euroa. 
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentilta vähennetään 484 600 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01.
Hallinto
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.  
23.
Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 920 000 euroa. 
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua omistuksestaan Meritaito Oy:ssä ja Baltic Connector Oy:ssä. 
90.
Muut menot
26.
Suomi 100
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoden juhlistamisen ja juhlavuoden jatkotöiden menoihin sekä tutkimukseen juhlavuoden tuloksista ja vaikuttavuudesta.  
Pääluokka 24
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ulkoasiainhallinto
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 073 000 euroa. 
74.
Talonrakennukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 950 000 euroa. 
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahan käyttäminen myös Finnfundin toteuttaman erityisriskirahaston tappioiden korvaamiseen enintään 7 500 000 eurolla vuodessa poistetaan. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
1. 
Monenkeskinen kehitysyhteistyö 
170 758 000 
2. 
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöSisältää ministeriön ja Euroopan komission välisen yhteistoimintahankkeen menoja 5 580 000 euroa sekä ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja 1 117 000 euroa. 
146 001 000 
3. 
Euroopan kehitysrahasto 
56 517 000 
4. 
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 
33 025 000 
5. 
Humanitaarinen apu 
72 500 000 
6. 
Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 
4 160 000 
7. 
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 
1 850 000 
8. 
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 
65 000 000 
9. 
Korkotuki-instrumentti 
13 631 000 
Yhteensä 
563 442 000 
90.
Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
66.
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 6 115 000 euroa. 
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ministeriö ja hallinto
01.
Oikeusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 8 000 euroa. 
29.
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa.  
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 800 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen. 
50.
Vaalimenot
20.
Vaalimenot
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 15 150 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
29.
Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
10.
Poliisitoimi
01.
Poliisitoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 692 000 euroa. 
21.
KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 000 000 euroa. 
20.
Rajavartiolaitos
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 970 000 euroa. 
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.
Pelastustoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 860 000 euroa. 
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 289 000 euroa.  
20.
Erityismenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa. 
40.
Maahanmuutto
21.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
22.
Vapaaehtoinen paluu
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa. 
63.
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 6 000 000 euroa. 
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
01.
Puolustusvoimien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 420 000 euroa. 
18.
Puolustusmateriaalihankinnat
(siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 27 743 000 euroa. 
Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 20 143 000 euroa.  
Valtuus 
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 (PVKEH 2018) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 200 553 000 eurolla 1 839 403 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta.  
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
95.
Kurssivaihtelut
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa. 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Verotus ja tulli
01.
Verohallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 595 000 euroa. 
63.
Takaisin maksetut verot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
95.
Verotukseen liittyvät korkomenot
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksuperusteen sijaan talousarvioasetuksen 5 a §:n 2 momentin mukaisena. 
97.
Autoveron vientipalautus
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
20.
Palvelut valtioyhteisölle
01.
Valtiokonttorin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.  
88.
Senaatti-kiinteistöt
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan  
ICON Corporation Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungissa Kruununhaan kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö 91-1-18-3 sillä sijaitsevine rakennuksineen vähintään 13,6 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin 
Bonava Suomi Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17107 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-436-3-9 ja määräalasta 91-17-9903-1-M501 muodostettavat tontit yhteensä noin 2 035 m2 vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta vähintään 1 536 €/kem2 hinnalla ja liikerakennusoikeuden osalta vähintään 590 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin 
Avain Yhtiöt Oy:lle tai perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin korttelissa 17107 sijaitsevasta kiinteistöstä 91-436-3-9 ja määräalasta 91-17-9903-1-M501 muodostettavat tontit yhteensä noin 2 035 m2 vapaarahoitteisen vuokra- ja omistusasuntotuotannon osalta vähintään 1 536 €/kem2 hinnalla, liikerakennusoikeuden osalta vähintään 590 €/kem2 hinnalla ja välimallin asuntotuotannon osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päättämällä vähintään 650 €/kem2 hinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan jakamaan Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy:n kanssa yhteisesti omistettu tontti 49-10-19-2 omistusosuuksien suhteessa niin, että Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy:n täyteen omistukseen tulee tontista noin 3,4 hehtaarin suuruinen alue, mikä vastaa sen nykyistä 35/57 osan määräosuutta tontista. 
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
02.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 213 000 euroa.  
60.
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
12.
Osaamisen kehittäminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
Momentin määräraha muutetaan arviomäärärahaksi. 
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtion kokonaan omistamalle maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:lle saa luovuttaa vastikkeetta tai oman pääoman ehtoisesti enintään 30 milj. euron arvosta valtion omistamia osakkeita.  
20.
Tuottavuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 6 165 000 euroa. 
21.
Kansallisen tulorekisterin toteutus
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 103 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen. 
22.
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 756 000 euroa. 
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
Valtuus 
Luvun perusteluja täydennetään siten, että Euroopan investointipankin pääoman korvaamiseen saadaan sitoutua siten, että Suomen osuus pankin merkitystä pääomasta korotetaan 595 084 998 eurolla nykyisestä 3 098 617 500 eurosta yhteensä 3 693 702 498 euroon. 
69.
Maksut Euroopan unionille
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:lle korvattavien tilittämättä jääneisiin arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuviin Suomen maksuosuuksiin liittyvien korko- ja muiden kulujen kattamiseen.  
99.
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
97.
Valtion saatavien turvaaminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa. 
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 37 000 euroa. 
53.
Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
31.
Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 14 418 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin. 
20.
Ammatillinen koulutus
30.
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 774 044 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 180 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 6 500 opiskelijavuotta. 
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
02.
Kansallisarkiston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 000 euroa perustettavan European Cooperative Societyn (READ-COOP) eurooppaosuuskuntaan liittymiseen ja sen jäsenmaksun maksamiseen. 
20.
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 27 000 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 000 000 euroa koulutukseen ja työelämään ohjaamiseen maahanmuuton vastuukorkeakouluissa ja lyhytkestoisten koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen korkeakouluissa.  
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 38 300 000 euroa ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien korkeakoulututkintoihin johtavien tai korkeakoulututkintojen osista koostuvien opintojen toteuttamisesta, yliopistojen verkostomaisen yhteistyön edistämisestä sekä Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyön toimintamallin kehittämisestä Lounais-Suomessa aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.  
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:lle valtionavustuksia datalähtöisen tutkimuksen kehittämisohjelman laskenta- ja tallennuskapasiteettihankintoihin siten, että siitä aiheutuu valtiolle menoja yhteensä enintään 33 000 000 euroa.  
66.
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa. 
80.
Taide ja kulttuuri
04.
Museoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokrauksesta siten, että kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 2 969 000 euroa vuodesta 2020 lukien. 
50.
Eräät avustukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen. 
52.
Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää: 
6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen sekä menoihin, jotka aiheutuvat vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja vähälevikkisten kulttuurilehtien hankinnoista yleisiin kirjastoihin 
11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 997 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 13 117 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon määräaikaisiin tehtäviin. 
90.
Liikuntatoimi
50.
Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, joista aluehallinnon liikuntatoimet voivat käyttää enintään kaksi henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin valtionavustus- ja informaatio-ohjauksen tehtäviin. 
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Maaseudun kehittäminen
41.
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa. 
44.
Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 7 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 perusteella maksettavien tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen  
2) Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) perusteella maksettavien tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen  
3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 perusteella maksettavien tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen  
4) muiden kuin kohdissa 1)—3) mainittujen säädösten perusteella maksettavien EU:n kriisitukimuotojen kansalliseen täydentämiseen 
5) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n perusteella maksettaviin tukimuotoihin. 
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
54.
Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa. 
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 27 000 000 euroa. 
20.
Maa- ja elintarviketalous
20.
Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 180 000 euroa. 
41.
EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää: 
1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisten suorien tukien maksamiseen  
2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisten yksityisen varastoinnin tuen, eräiden muiden maataloustuotteiden markkinoita ohjaavien toimenpiteiden ja suoraan tuotteisiin kohdennetuista ja muista asetuksen mahdollistamista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen 
3) muiden kuin kohdissa 1) ja 2) mainittujen säädösten perusteella maksettavien EU:n kriisitukien maksamiseen 
4) vuonna 2017 ja sitä aikaisempina vuosina myönnettyjen tukien maksamiseen 
5) niiden Suomen velvoitteiden maksamiseen, jotka aiheutuvat EU:n maksumääräaikojen (komission asetus (EU) N:o 907/2014 5 artikla) jälkeen maksettujen tukien maksamisesta 
6) neuvoston asetuksen (EU) N:ro 2018/264 perusteella palautettavien sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksujen korkomenoihin. 
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena EU-tulotuen osalta ja maksatuspäätösperusteisena EU-markkinatuen osalta.  
43.
Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia ympäristökorvauksien sitoumuksia ja sopimuksia sekä luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua vuoden 2019 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 38 000 000 euroa.  
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.
Liikenneverkko
20.
Perusväylänpito
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 46 150 000 euroa. 
37.
Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 3 500 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) valtionavustuksen maksamiseen kunnille kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrahankkeisiin ja muihin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantaviin hankkeisiin 
2) valtionavustusten maksamiseen kävelyä ja pyöräilyä edistäviin muihin hankkeisiin 
3) valtionavustusten maksamiseen kunnille niiden toteuttamiin, joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantaviin infrahankkeisiin. 
50.
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös tiekuntien neuvonnan ja opastamisen tukemiseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamisesta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen. 
77.
Väyläverkon kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 400 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia 
1) hankkeeseen Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 10 100 000 euroa 
2) hankkeeseen vt 4 Kirri—Tikkakoski liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 139 000 000 euroa. 
30.
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
63.
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin sekä laivaliikenteen kehittämiseen ja ylläpitoon. 
50.
Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
01.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa. 
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 510 000 euroa. 
21.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 676 000 euroa. 
Lisäksi vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 676 000 euroa. 
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 650 000 euroa. 
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
06.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
46.
Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (364/2015) mukaisiin avustuksiin.  
80.
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 85 000 000 euroa. 
83.
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.  
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
01.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 810 000 euroa. 
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 35 000 000 euroa. 
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
01.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa. 
03.
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa. 
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
40.
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 35 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää pk-yritysaloiteohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuksien maksamiseen. Maksu voidaan suorittaa ennakkona ja meno kohdennetaan ennakon maksamisen perusteella. 
Valtuus 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 416 865 000 eurolla. 
65.
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa. 
60.
Energiapolitiikka
41.
LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 6 652 000 euroa. 
44.
Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 51 900 000 euroa. 
70.
Kotouttaminen
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 270 000 euroa Kotouttamisen osaamiskeskuksen menoihin, kuten kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaan, toimintamallien kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen, järjestöille ja muille toimijoille myönnettäviin avustuksiin kotoutumisen edistämiseen sekä muihin kotouttamispolitiikan toimeenpanoa ja vaikuttavuutta edistäviin menoihin. 
30.
Valtion korvaukset kotouttamisesta
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 15 000 000 euroa. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 60 000 euroa. 
02.
Valvonta
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa. 
20.
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää oikeuslääketieteelliseen ruumiin avaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. 
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
54.
Asumistuki
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa. 
57.
Perustoimeentulotuki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa. 
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
20.
Työttömyysturva
31.
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain (505/2017) mukaisen valtion korvauksen maksamiseen kunnille työelämäkokeilun järjestämisestä. 
50.
Valtionosuus ansiopäivärahasta
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 96 000 000 euroa. 
51.
Valtionosuus peruspäivärahasta
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 11 900 000 euroa. 
52.
Valtionosuus työmarkkinatuesta
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 48 300 000 euroa. 
40.
Eläkkeet
52.
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa. 
50.
Veteraanien tukeminen
56.
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 19 282 000 euroa. 
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
04.
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 260 000 euroa. 
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
22.
Eräät ympäristömenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 94 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 22 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 6) sekä 34 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen ja 38 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen muiden kohtien tehtäviin. 
52.
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 450 000 euroa. 
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 560 000 euroa.  
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelmasta aiheutuvien menojen maksamiseen.  
63.
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
55.
Avustukset korjaustoimintaan
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 12 330 000 euroa. 
60.
Siirto valtion asuntorahastoon
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2018 saa valtion asuntorahastosta varoista valtionavustuslain nojalla myöntää asuntojen purkuavustuksia yhteensä enintään 3 000 000 euroa siten kuin aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (79/2006) on tarkemmin säädetty ja vuonna 2018 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 104 000 000 euroa. 
Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT
01.
Valtionvelan korko
90.
Valtionvelan korko
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 60 000 000 euroa. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2018 toista lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2018 alkaen. 
Helsingissä 23.11.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 23.11.2018 16.00