Viimeksi julkaistu 29.11.2021 0.30

Vaalikaudella 2019 - 2021 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi201920202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE109265226600
Valtioneuvoston selonteko VNS27918
Valtioneuvoston tiedonanto VNT2002
Valtioneuvoston U-kirjelmä U137270155
Valtioneuvoston kirjelmä VN87520
Valtioneuvoston E-selvitys E63167124354
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP21233478
Pääministerin ilmoitus PI15410
Kertomus K21212062
Lakialoite LA4310653202
Toimenpidealoite TPA5115997307
Talousarvioaloite TAA3923704291191
Lisätalousarvioaloite LTA1030141
Keskustelualoite KA11111133
Kirjallinen kysymys KK48110496642194
Suullinen kysymys SKT104186215505
Välikysymys VK32510
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE2338
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL2002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M6261042
Kansalaisaloite KAA1291132
Valiokunnan oma asia O827945206
Vapautuspyyntö VAP2155161237
Vaali VAA516985205
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ3328
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN84166107357
Toissijaisuusasia TS159764176
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Vireilletulleet asiat yhteensä1613298724557055