Viimeksi julkaistu 11.8.2022 0.30

Vaalikaudella 2019 - 2022 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi2019202020212022Yhteensä
Hallituksen esitys HE109265243112729
Valtioneuvoston selonteko VNS2712728
Valtioneuvoston tiedonanto VNT20002
Valtioneuvoston U-kirjelmä U13728460229
Valtioneuvoston kirjelmä VN876425
Valtioneuvoston E-selvitys E63167143100473
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP21234322109
Pääministerin ilmoitus PI154313
Kertomus K2121221983
Lakialoite LA431065838245
Toimenpidealoite TPA5115911186407
Talousarvioaloite TAA39237042901191
Lisätalousarvioaloite LTA10301041
Keskustelualoite KA1111111245
Kirjallinen kysymys KK48110497834152728
Suullinen kysymys SKT104186233123646
Välikysymys VK325111
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE23409
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL20002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00011
Muu asia M62613247
Kansalaisaloite KAA12912639
Valiokunnan oma asia O82795038249
Vapautuspyyntö VAP215516421261
Vaali VAA51698934243
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ335112
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8416613083463
Toissijaisuusasia TS15978967268
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00000
Vireilletulleet asiat yhteensä16132987274412558599