Viimeksi julkaistu 18.5.2021 0.31

Vaalikaudella 2019 - 2021 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi201920202021Yhteensä
Hallituksen esitys HE10926588462
Valtioneuvoston selonteko VNS27312
Valtioneuvoston tiedonanto VNT2002
Valtioneuvoston U-kirjelmä U137225110
Valtioneuvoston kirjelmä VN87217
Valtioneuvoston E-selvitys E6316758288
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP2123852
Pääministerin ilmoitus PI1528
Kertomus K21211153
Lakialoite LA4310621170
Toimenpidealoite TPA5115946256
Talousarvioaloite TAA3923700762
Lisätalousarvioaloite LTA1030040
Keskustelualoite KA1111426
Kirjallinen kysymys KK48110493171847
Suullinen kysymys SKT104186101391
Välikysymys VK3227
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE2316
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL2002
Vahvistamatta jäänyt laki VJL0000
Muu asia M626739
Kansalaisaloite KAA129324
Valiokunnan oma asia O827916177
Vapautuspyyntö VAP21551389
Vaali VAA516917137
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ3306
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN8416638288
Toissijaisuusasia TS159720132
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR0000
Vireilletulleet asiat yhteensä161329878035403