Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
K 2/2019 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018 huhtikuu 2020
Lausuntoa varten
HE 4/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisestaPeV vko 14 ?
HE 6/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksiFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,PeV vko 14 ?
HE 8/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisestaPeV vko 14 ?
HE 10/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestäPeV vko 14 ?
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 18/2019 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 201916.04.2020
K 20/2019 vpValtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 16.04.2020
K 4/2020 vpValtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019 16.04.2020
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 18/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 7/2019 rd, PeVL 7/2019 vp toukokuu 2020
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp mahdollisesti kevätistuntokausi
lakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 6/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksiFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,PeV odottaa PeV:n lausuntoa
Lausuntoa varten
HE 54/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaV huhtikuu
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaV,SiV Kevätistuntokausi
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 109/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta viikko 12
HE 17/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 21/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 15/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisestaSiV
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaV,SiV toukokuu 2020
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 102/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta EkUU 5/2020 rd, TaVL 5/2020 vp Viikko 14 (31.3.-3.4.)
HE 4/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisestaPeV Huhtikuu 2020
HE 5/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisestaKuUU 1/2020 rd, SiVL 1/2020 vp Viikko 14 (31.3.-3.4.)
HE 13/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisestaTyV Huhtikuu 2020
HE 14/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta vko 16 (14.-17.4.)
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLaV,SiV Touko-kesäkuu 2020
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 54/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaV kevätistuntokausi 2020
HE 7/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta viikko 14
HE 8/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisestaPeV kevätistuntokausi 2020
HE 10/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestäPeV kevätistuntokausi 2020
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 88/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristäGrUU 1/2020 rd, PeVL 1/2020 vp viikko 14?
HE 12/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta viikko 14?
HE 15/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisestaSiV odottaa SiVL
Lausuntoa varten
HE 13/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisestaTyV viikko 14?
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 0:30