Viimeksi julkaistu 23.5.2022 0.32

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 28/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 64/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
K 21/2021 vpHallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021
Lausuntoa varten
HE 134/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudestaPeV kevätistuntokausi 2022
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV kevätistuntokausi 2022
HE 41/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksiKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,TyV,PeV,HaV 15.6.2022
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV syysistuntokausi 2022
HE 54/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV 9.6.2022
HE 58/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeV
HE 62/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksiTyVL 6/2022 vp, AjUU 6/2022 rd,PeV 25.5.2022
HE 63/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisestaTyVL 5/2022 vp, AjUU 5/2022 rd, EkUU 27/2022 rd, StVL 6/2022 vp, ShUU 6/2022 rd, LiVL 21/2022 vp, KoUU 21/2022 rd, TaVL 27/2022 vp, KuUU 13/2022 rd, SiVL 13/2022 vp,PeV,HaV 19.5.2022
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
K 10/2022 vpEuroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 65/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
VNS 2/2022 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,MmV,SuV,HaV,TiV14.06.2022
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 14/2022 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021
K 15/2022 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021
K 16/2022 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021
Lausuntoa varten
VNS 12/2021 vpValtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028VaVL 5/2022 vp, FiUU 5/2022 rd,TrV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, uusi HE annettaneen viikolla 22
HE 35/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksiGrUU 23/2022 rd, PeVL 23/2022 vp, PeVL 40/2021 vp, GrUU 40/2021 rd kevätistuntokausi 2022
HE 134/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudestaPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 163/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisestaGrUU 10/2022 rd, PeVL 10/2022 vp, TaVL 5/2022 vp, EkUU 5/2022 rd toukokuu 2022
HE 173/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksiPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi 2022
HE 31/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta kevätistuntokausi 2022
HE 49/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta viikko 22/2022
HE 50/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta kesäkuu 2022
HE 53/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta syysistuntokausi 2022
HE 68/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksiStV viikko 24/2022
HE 72/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta
HE 73/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
VNS 11/2021 vpValtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstäLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd syysistuntokausi 2022
Lausuntoa varten
HE 41/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksiKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,TyV,PeV,HaV viikko 22/2022
HE 63/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisestaTyVL 5/2022 vp, AjUU 5/2022 rd, EkUU 27/2022 rd, StVL 6/2022 vp, ShUU 6/2022 rd, LiVL 21/2022 vp, KoUU 21/2022 rd, TaVL 27/2022 vp, KuUU 13/2022 rd, SiVL 13/2022 vp,PeV,HaV viikko 23/2022
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,HaV
VNS 2/2022 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,MmV,SuV,HaV,TiV viikko 20/2022
K 7/2022 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,StV,SiV,HaV15.06.2022
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp odotetaan myöhemmin annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
Mietintöä varten
HE 7/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta kevätistuntokausi
HE 132/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksiPeVL 26/2022 vp, GrUU 26/2022 rd kevätistuntokausi
HE 172/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi kevätistuntokausi
HE 13/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksiPeVL 20/2022 vp, GrUU 20/2022 rd kevätistuntokausi
HE 42/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisestaShUU 4/2022 rd, StVL 4/2022 vp odottaa StV lausuntoa.
Lausuntoa varten
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV odotetaan myöhemmin annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
HE 22/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksiGrUU 28/2022 rd, PeVL 28/2022 vp,LaV touko-kesäkuun vaihe 2022
HE 47/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisestaMiUU 20/2022 rd, YmVL 20/2022 vp,LaV25.05.2022
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 220/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksiLaV odottaa täydentävää esitystä
HE 38/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta18.05.2022
HE 58/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisestaPeV PeVL:n valmistuttua
HE 70/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
Lausuntoa varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV18.05.2022
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 32/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Lausuntoa varten
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,HaV
VNS 2/2022 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,MmV,SuV,HaV,TiV
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 63/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisestaTyVL 5/2022 vp, AjUU 5/2022 rd, EkUU 27/2022 rd, StVL 6/2022 vp, ShUU 6/2022 rd, LiVL 21/2022 vp, KoUU 21/2022 rd, TaVL 27/2022 vp, KuUU 13/2022 rd, SiVL 13/2022 vp,PeV,HaV
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV odottaa lausuntoja
HE 54/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV kesäkuu
HE 55/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta vk 21
Lausuntoa varten
HE 74/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiSiV
K 1/2022 vpTasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022SiV
K 7/2022 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,StV,SiV,HaV vk 21
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenPeVL 18/2022 vp, GrUU 18/2022 rd, HaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd Odottaa PeVL
HE 231/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiGrUU 24/2022 rd, PeVL 24/2022 vp
HE 62/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksiTyVL 6/2022 vp, AjUU 6/2022 rd,PeV
HE 74/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiSiV
HE 75/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022
Lausuntoa varten
HE 48/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisestaKuUU 14/2022 rd, SiVL 14/2022 vp,StV
HE 68/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksiStV
K 7/2022 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,StV,SiV,HaV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 236/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisestaHaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, PeVL 21/2022 vp, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd viikko 24
HE 14/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksiLaVL 8/2022 vp, LaUU 8/2022 rd viikko 22
HE 22/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksiGrUU 28/2022 rd, PeVL 28/2022 vp,LaV viikko 24
HE 36/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuestaYmVL 17/2022 vp, MiUU 17/2022 rd viikko 22
HE 41/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksiKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,TyV,PeV,HaV kevätistuntokausi 2022
HE 44/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta viikko 21
HE 47/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisestaMiUU 20/2022 rd, YmVL 20/2022 vp,LaV viikko 23
HE 48/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisestaKuUU 14/2022 rd, SiVL 14/2022 vp,StV kevätistuntokausi 2022
HE 51/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta kevätistuntokausi 2022
HE 67/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi viikko 23
HE 69/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
K 9/2022 vpSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2021
Lausuntoa varten
HE 43/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaTaV,LiV,PeV viikko 23
tiedusteluvalvontavaliokunta
Lausuntoa varten
VNS 2/2022 vpValtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,MmV,SuV,HaV,TiV
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 34/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiGrUU 25/2022 rd, PeVL 25/2022 vp25.05.2022
HE 35/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 60/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi viikko 22
HE 61/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi viikko 22
K 1/2022 vpTasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022SiV odottaa SiVL
K 7/2022 vpYhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,StV,SiV,HaV odottaa HaVL, SiVL, StVL; syysistuntokausi 2022
Lausuntoa varten
HE 41/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksiKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,TyV,PeV,HaV viikko 23
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
HE 45/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta08.06.2022
HE 46/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisestaTaVL 28/2022 vp, EkUU 28/2022 rd01.06.2022
HE 71/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 76/2022 vpHallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaMmV,HaV
VNS 12/2021 vpValtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028VaVL 5/2022 vp, FiUU 5/2022 rd,TrV09.06.2022