Viimeksi julkaistu 17.9.2021 0.32

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)

TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
HE 215/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta syysistuntokausi 2021
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UaV syysistuntokausi 2021
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
Lausuntoa varten
HE 250/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisestaPeV syysistuntokausi 2021
HE 30/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisestaPeV syysistuntokausi 2021
HE 87/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuistaPeV syysistuntokausi 2021
HE 89/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV syysistuntokausi 2021
HE 107/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisestaPeV,TaV
HE 109/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisestaPeV,TaV
K 3/2021 vpHallituksen vuosikertomus 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,PeV,LiV,SiV,StV,TuV syyskuu 2021
ulkoasiainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 98/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
K 7/2021 vpPohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020
K 15/2021 vpEuroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020
Lausuntoa varten
K 15/2020 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 FsUU 5/2020 rd, StVL 8/2020 vp, PuVL 5/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, ShUU 8/2020 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, SiVL 2/2021 vp, KuUU 2/2021 rd, SiVL 2/2021 vp, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, TrVL 1/2021 vp, ReUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, LaUU 1/2021 rd, AjUU 2/2021 rd, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, TyVL 2/2021 vp, AjUU 2/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaVL 1/2021 vp, LaUU 1/2021 rd, LaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, HaVL 1/2021 vp, FvUU 1/2021 rd, HaVL 1/2021 vp, PuVL 5/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, StVL 8/2020 vp, ShUU 8/2020 rd, StVL 8/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp, FsUU 5/2020 rd, PuVL 5/2020 vp,UaV
valtiovarainvaliokunta
Lausuntoa varten
HE 90/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksiVaV
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 3/2021 vpHallituksen vuosikertomus 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,PeV,LiV,SiV,StV,TuV
K 11/2021 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020
K 12/2021 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020
K 13/2021 vpEduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020 syysistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp asian käsittely keskeytetty 1.4.2020, odottaa kokonaan uuden esityksen valmistelua, asiasta ilmoitettu kirkkohallitukselle ja OKM:lle
K 13/2020 vpTietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 lokakuu 2021
Lausuntoa varten
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHaV lokakuu 2021
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV 1.12.2021 mennessä
lakivaliokunta
HE 165/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisestaGrUU 40/2020 rd, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp, PeVL 40/2020 vp, GrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp odotetaan syyskaudella annettavaa täydentävää hallituksen esitystä
Mietintöä varten
HE 246/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisestaPeVL 27/2021 vp, GrUU 27/2021 rd, GrUU 27/2021 rd, PeVL 27/2021 vp, GrUU 27/2021 rd, PeVL 27/2021 vp lokakuu 2021
HE 7/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta syysistuntokausi 2021
HE 57/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi syysistuntokausi 2021
HE 89/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksiPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 90/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksiVaV odottaa VaV:n lausuntoa
HE 109/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisestaPeV,TaV
Lausuntoa varten
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
liikenne- ja viestintävaliokunta
Mietintöä varten
HE 250/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisestaPeV PeVL:n valmistuttua syyskaudella
K 14/2021 vpYleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020
Lausuntoa varten
K 3/2021 vpHallituksen vuosikertomus 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,PeV,LiV,SiV,StV,TuV
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
maa- ja metsätalousvaliokunta
HE 30/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisestaPeV
HE 114/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 1/2021 vpValtioneuvoston koulutuspoliittinen selontekoTuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp, TuVL 4/2021 vp, FrUU 4/2021 rd, TuVL 4/2021 vp vk 39-40
Lausuntoa varten
K 3/2021 vpHallituksen vuosikertomus 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,PeV,LiV,SiV,StV,TuV 30.9. mennessä
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV mahdollinen lausunto viim. 1.12.2021
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 18/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksiKuUU 8/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, SiVL 8/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaVL 7/2020 vp, LaUU 7/2020 rd, LaVL 7/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, PeVL 23/2020 vp, GrUU 23/2020 rd, PeVL 23/2020 vp, SiVL 8/2020 vp, KuUU 8/2020 rd, KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp 2021
HE 56/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHaV
HE 66/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
HE 103/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
HE 107/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisestaPeV,TaV
Lausuntoa varten
K 3/2021 vpHallituksen vuosikertomus 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,PeV,LiV,SiV,StV,TuV
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 211/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta viikko 39
HE 87/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuistaPeV odottaa PeV:n lausuntoa
HE 110/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta viikko 38
HE 116/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä
HE 117/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
K 5/2021 vpSuomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020 syysistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
HE 107/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisestaPeV,TaV viikko 40
HE 109/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisestaPeV,TaV
tiedusteluvalvontavaliokunta
Mietintöä varten
K 10/2021 vpTiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020
Lausuntoa varten
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV
tulevaisuusvaliokunta
Mietintöä varten
VNS 3/2020 vpValtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaaTaVL 18/2021 vp, LiVL 13/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, EkUU 18/2021 rd, EkUU 18/2021 rd, KoUU 13/2021 rd, KoUU 13/2021 rd, LiVL 13/2021 vp, LiVL 13/2021 vp, KoUU 13/2021 rd, LiVL 13/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, TaVL 18/2021 vp, EkUU 18/2021 rd, TaVL 18/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UaVL 3/2021 vp, UtUU 3/2021 rd, UaVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, AjUU 4/2021 rd, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, TyVL 4/2021 vp, AjUU 4/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, StVL 2/2021 vp, StVL 2/2021 vp, HaVL 2/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, SiVL 3/2021 vp, KuUU 3/2021 rd, SiVL 3/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, ShUU 2/2021 rd, StVL 2/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, JsUU 3/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, MmVL 3/2021 vp, JsUU 3/2021 rd, MmVL 3/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, FvUU 2/2021 rd, HaVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, YmVL 2/2021 vp, MiUU 2/2021 rd, YmVL 2/2021 vp lokakuu 2021
Lausuntoa varten
VNS 7/2020 vpValtioneuvoston selonteko EU-politiikastaTaVL 19/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, FvUU 21/2021 rd, FvUU 21/2021 rd, KoUU 14/2021 rd, KoUU 14/2021 rd, EkUU 19/2021 rd, JsUU 9/2021 rd, JsUU 9/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, HaVL 21/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, TaVL 19/2021 vp, EkUU 19/2021 rd, TaVL 19/2021 vp, FvUU 21/2021 rd, HaVL 21/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, LiVL 14/2021 vp, KoUU 14/2021 rd, LiVL 14/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, FiUU 4/2021 rd, FiUU 4/2021 rd, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, MmVL 9/2021 vp, JsUU 9/2021 rd, MmVL 9/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, VaVL 4/2021 vp, FiUU 4/2021 rd, VaVL 4/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, AjUU 6/2021 rd, TyVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, TyVL 6/2021 vp, AjUU 6/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, PuVL 3/2021 vp, FsUU 3/2021 rd, PuVL 3/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UtUU 4/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, MiUU 9/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, ShUU 11/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, YmVL 9/2021 vp, MiUU 9/2021 rd, YmVL 9/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, StVL 11/2021 vp, ShUU 11/2021 rd, StVL 11/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UaVL 4/2021 vp, UtUU 4/2021 rd, UaVL 4/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, SiVL 6/2021 vp, KuUU 6/2021 rd, SiVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaVL 6/2021 vp, LaUU 6/2021 rd, LaVL 6/2021 vp,TuV
K 3/2021 vpHallituksen vuosikertomus 2020TaVL 26/2021 vp, UaVL 6/2021 vp, UtUU 6/2021 rd, UaVL 6/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, TaVL 26/2021 vp, EkUU 26/2021 rd, TaVL 26/2021 vp, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, FsUU 5/2021 rd, PuVL 5/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, TiVL 1/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, VaVL 6/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, FvUU 24/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, FiUU 6/2021 rd, VaVL 6/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, UndUU 1/2021 rd, TiVL 1/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, MmVL 16/2021 vp, JsUU 16/2021 rd, MmVL 16/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, HaVL 24/2021 vp, FvUU 24/2021 rd, HaVL 24/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, AjUU 9/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, LaUU 12/2021 rd, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, TyVL 9/2021 vp, AjUU 9/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaVL 12/2021 vp, LaUU 12/2021 rd, LaVL 12/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp, YmVL 14/2021 vp, MiUU 14/2021 rd, YmVL 14/2021 vp,PeV,LiV,SiV,StV,TuV lokakuu 2021
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
HE 222/2020 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisestaPeVL 22/2021 vp, GrUU 22/2021 rd, GrUU 22/2021 rd, GrUU 22/2021 rd, PeVL 22/2021 vp, PeVL 22/2021 vp, PeVL 22/2021 vp, GrUU 22/2021 rd, PeVL 22/2021 vp syysistuntokausi 2021
Mietintöä varten
HE 94/2021 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta syysistuntokausi 2021
Lausuntoa varten
K 8/2021 vpEduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020VaV,TrV,HaV,LaV,LiV,MmV,SiV,StV,TiV,TyV