Viimeksi julkaistu 11.8.2022 0.34

2022 valtiopäivillä käsittelyssä olevat asiat

Vireilletulovaltiopäivät

AsiatyyppiEnnen 2020202020212022Yhteensä
Hallituksen esitys HE2164150
Valtioneuvoston selonteko VNS00246
Valtioneuvoston tiedonanto VNT00000
Valtioneuvoston U-kirjelmä U272366459431
Valtioneuvoston kirjelmä VN00000
Valtioneuvoston E-selvitys E962137137981334
Valtioneuvoston UTP-selvitys UTP193101112226
Pääministerin ilmoitus PI00011
Kertomus K0011819
Lakialoite LA33845236205
Toimenpidealoite TPA4513610381365
Talousarvioaloite TAA00000
Lisätalousarvioaloite LTA00000
Keskustelualoite KA00279
Kirjallinen kysymys KK0009595
Suullinen kysymys SKT00000
Välikysymys VK00000
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE00000
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus LJL00000
Vahvistamatta jäänyt laki VJL00000
Muu asia M00000
Kansalaisaloite KAA449623
Valiokunnan oma asia O55522430161
Vapautuspyyntö VAP00000
Vaali VAA00000
Eduskuntatyön järjestäminen ETJ00000
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset EUN1111720
Toissijaisuusasia TS0401822
Valtiopäiväasian korjaaminen KOR00000
Asioita yhteensä15674654125232967