​Ungdomsparlamentets plenum 2022

Verksamheten i högstadieskolornas parlamentsklubbar kulminerar igen den 25 mars 2022 då 199 elevledamöter och journalisteleverna samlas​ för en dag i riksdagen för att ställa muntliga spörsmål till regeringen och fråga ut riksdagsledamöterna om aktuella frågor. Sammanlagt 167 högstadieskolor anmälde sig till Ungdomsparlamentets plenidag i mars 2020. Anmälan​ till plenidagen har börjat.

Högst 150 skolor kan delta i plenidagen. Om fler än 150 skolor anmäler sig, prioriteras de skolor som deltar för första gången. I andra hand väljs skolorna utifrån regional representativitet och anmälningsordning. Vi har en kölista med tanke på eventuella återbud.

Bekanta dig med Ungdomsparlamentets webbplats och material​​

Viktiga datum - Ungdomsparlamentet 2022

maj 2021

Anmälan börjar

19.11.2021

Sista dagen för anmälan 

vecka 49/2021

Blanketten för muntlig fråga öppnas (muntlig fråga, deltagarnas namn)

14.1.2022

Sista dagen för avanmälan av ledamotsplatser

31.1.2022

Sista dagen för att sända in muntliga frågor

31.1.2022

Sista dagen för att sända in namnen på elevledamöter, journalistelever och klubbledare

4.–18.2.2022

Omröstning om valet av muntliga frågor till dagordningen

vecka 11/2022

Information till klubbarna om programmet för deltagarna, förhandsuppgift om dagordningen för plenum och sittordningen

25.3.2022

Ungdomsparlamentets plenidag

25.3.–10.4.2022

Responsformuläret kan fyllas i


U
ppdaterad 7.9.2021​​