Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomens parlamentet

​Ungdomsparlamentet

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Ungdomsparlamentet kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. Ungdomsparlamentet samlas nästa gång till plenum 27.3.2020. Anmälningen till plenum har slutat.

Kontaktinformation:
Riksdagen, Kristiina Hakala, 09 432 3471, e-post: förnamn.efternamn@riksdagen.fi
Utvecklingscentralen Lärorik, Tiina Karhuvirta, 050 515 0017, e-post: förnamn.efternamn@opinkirjo.fi

Ungdomsparlamentets plenum 2020

Ungdomsparlamentet samlas nästa gång till plenum 27.3.2020. 

​Ungdomsparlamentets program 27.3.2020

Ungdomsparlamentets plenum kl 12.00–13.00.

Muntliga frågor för plenum 2020

Skicka frågorna på elektronisk blankett.

Utskottsarbetet

Anvisningar om förberedelser för utskottsarbetet publiceras i januari 2020.

Vad är Ungdomsparlamentet?

I Ungdomsparlamentet plenum får de unga ställa frågor till ministrarna. Under dagen har de också en möjlighet att träffa riksdagsledamöter.

Material från tidigare Ungdomsparlament

Protokoll, rapporter och annat material från tidigare Ungdomsparlament.