ne_20161109.jpg

Ungdomens riksdag​​

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om bland annat riksdagen, riksdagens uppgifter, lagstiftning och demokrati.

Här hittar du också information om Ungdomsparlamentet. Senaste plenum hölls 25.3.2022 på distans.​​

 Pressmeddelanden

 

 

Ändringen av lagen om elev- och studerandevård godkändhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-lagen-elev--och-studerandevard-godkand.aspxÄndringen av lagen om elev- och studerandevård godkänd2022-04-29T11:00:00Z
Tuomioja beskyddare av Europeiska ungdomsparlamentets internationella forum https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Tuomioja-Europeiska-ungdomsparlamentets-internationella-forum-.aspxTuomioja beskyddare av Europeiska ungdomsparlamentets internationella forum 2022-04-04T08:10:00Z
Du hinner ännu se porträttutställningen Riksdagsledamöterna i bildkonstelevernas ögonhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/du-hinner-annu-se-portrattutstallningen-riksdagsledamoterna-i-bildkonstelevernas-ogon.aspxDu hinner ännu se porträttutställningen Riksdagsledamöterna i bildkonstelevernas ögon2022-03-30T10:40:00Z
Riksdagen behandlade statsrådets utbildningspolitiska redogörelsehttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-utbildningspolitiska-redogorelse-responsdebatt.aspxRiksdagen behandlade statsrådets utbildningspolitiska redogörelse2022-03-29T16:30:00Z
Ungdomarna frågade ut ministrarnahttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomarna-frågade-ut-ministrarna-2022.aspxUngdomarna frågade ut ministrarna2022-03-25T13:00:00Z
Ungdomsparlamentet samlas den 25 mars på distanshttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomsparlamentet-plenum-2022-pa-distans.aspxUngdomsparlamentet samlas den 25 mars på distans2022-03-24T08:40:00Z

mika_on_np.jpg


Ungdomsparlamentet 25.3.2022

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar och kulminerar i ett plenum som ordnas vartannat år. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka.  Läs mer


 

 Vad då för utskott?


Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

 Lagstiftningens slingrande turer - hur en lag blir till?

 Riksdagen deltar i EU:s beslutsfattande

 En riksdagsledamot arbetar i en riksdagsgrupp

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Bekanta dig med lagstiftningsprocessen steg för steg.

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar.

Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben, du kan också följa plenum från läktaren.

PeV3_480.jpg

​De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor.​

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats.

Informationspaket om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen och om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia.

Riksdagsbiblioteket har sammanställt informationspaket om aktuella lagprojekt.

Bekanta dig med riksdagen, riksdagsledamöternas arbete och Riksdagshuset med hjälp av broschyrer och en presentationsfilm.