ne_20161109.jpg

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om bland annat riksdagen, riksdagens uppgifter, lagstiftning och demokrati.

Här hittar du också information om Ungdomsparlamentet.

 

 Pressmeddelanden

 

 

Unga diskuterar med riksdagsledamöter på webbenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/webbdiskussionsserie-unga-och-riksdagsledamoter.aspxUnga diskuterar med riksdagsledamöter på webben2020-11-10T08:30:00Z
Riksdagen förutsätter tydligare kriminalisering av könsstympning av flickor i strafflagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-förutsatter-tydligare-kriminalisering-av-konsstympning-.aspxRiksdagen förutsätter tydligare kriminalisering av könsstympning av flickor i strafflagen2020-11-06T12:25:00Z
Utvidgad läroplikt i remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Utvidgad-laroplikt-i-remissdebatt.aspxUtvidgad läroplikt i remissdebatt2020-11-03T19:00:00Z
Webbupptagning: Kulturutskottets och förvaltningsutskottets gemensamma möte om mobbning och fysiskt våld i skolan https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/utskott-sakkkunniga-mobbning-i-skolan.aspxWebbupptagning: Kulturutskottets och förvaltningsutskottets gemensamma möte om mobbning och fysiskt våld i skolan 2020-10-21T11:00:00Z
Webbupptagning från kulturutskottets möte om medborgarinitiativet för att åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och ungahttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kulturutskottet-sakkunniga-valbefinnande-skolan.aspxWebbupptagning från kulturutskottets möte om medborgarinitiativet för att åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga2020-02-19T11:30:00Z
Ungdomsparlamentet samlas i riksdagen den 27 marshttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomsparlamentet-2020-samlas-i-riksdagen.aspxUngdomsparlamentet samlas i riksdagen den 27 mars2020-02-07T12:10:00Z

mika_on_np.jpg


Ungdomsparlamentet 

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar och kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka.  Läs mer


 

 Lagstiftningens slingrande turer - hur en lag blir till?

 Vad då för utskott?


Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

Så här stiftas lagar i Finland

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Bekanta dig med lagstiftningsprocessen steg för steg.

Riksdagsledamöter

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar.

täysistunto3_480.jpg

Plenum

Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben, du kan också följa plenum från läktaren.

PeV3_480.jpg

Utskott

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor.

Demokratins framväxt

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats.

historia_tietopaketit2 M.jpg

​Historieinformationspaket

Informationspaket om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen och om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia.

LakihankkeidenTietopaketit M.jpg

Informationspaket om lagprojekt

Riksdagsbiblioteket har sammanställt informationspaket om aktuella lagprojekt.

Esitteet M.jpg

Riksdagens broschyrer

Bekanta dig med riksdagen, riksdagsledamöternas arbete och Riksdagshuset med hjälp av broschyrer och en presentationsfilm.