Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

ne_20161109.jpg

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om bland annat riksdagen, riksdagens uppgifter, lagstiftning och demokrati.

Här hittar du också information om Ungdomsparlamentet, som samlas nästa gång till plenum våren 2020.

 

 Pressmeddelanden

 

 


Lagstiftningens slingrande turer - hur en lag blir till. Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

mika_on_np.jpg


Ungdomsparlamentet 

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar och kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Ungdomsparlamentet samlas nästa gång till plenum 27.3.2020. Läs mer

 

Så här stiftas lagar i Finland

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Bekanta dig med lagstiftningsprocessen steg för steg.

Riksdagsledamöter

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar.

täysistunto3_480.jpg

Plenum

Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben, du kan också följa plenum från läktaren.

PeV3_480.jpg

Utskott

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor.

Demokratins framväxt

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats.

historia_tietopaketit2 M.jpg

​Historieinformationspaket

Informationspaket om riksdagens verksamhet i avgörande historiska lägen och om de viktigaste händelserna i Finlands politiska historia.

LakihankkeidenTietopaketit M.jpg

Informationspaket om lagprojekt

Riksdagsbiblioteket har sammanställt informationspaket om aktuella lagprojekt.

Esitteet M.jpg

Riksdagens broschyrer

Bekanta dig med riksdagen, riksdagsledamöternas arbete och Riksdagshuset med hjälp av broschyrer och en presentationsfilm.